Modals

Modals

פעלי עזר מיוחדים – לא נטה אותם בזמנים השונים, כי הם יוצרים בעצמם הטיית זמן.
לאחריהם, יגיע הפועל בצורתו הבסיסית, V1, ללא תלות בנושא (מבצע הפעולה).

צורת עבר 2 משמשת לדבר שיכל היה לקרות, אבל לא קרה.

 

 

 

Can – יכול \ מסוגל

הווה \ עתידS + Can + V1 –

עבר 1 – S + Could + V1

עבר 2 – S + could have + V3

 

 

May – עשוי \ עלול

הווה \ עתיד –  S + May + V3

עבר 1 – S + Might + V1

עבר 2 – S + Might Have + V3

 

 

 

Should – צריך \ כדאי

הווה \ עתיד – S + Should + V1

ל Should אין צורת עבר 1, ולכן נשתמש ב Need בעבר (Needed) + V1.

עבר 2 – S + Should Have + V3

Must – חייב \ מוכרך

הווה \ עתיד – S + Must + V1

ל Must אין צורת עבר בכלל,
ולכן נשתמש בפועל Have to בעבר (Had).
I had to go.

 

 

 

כיצד יוצרים משפטי שלילה ושאלה?


משפט שלילה

נוסיף Not אחרי ה Modal.                                                                                         I should not go.

שלילה של Must תהיה "Not have to", לפי הטיית הזמן הנכונה.          She does not have to go.  אם נשתמש ב Must not, הפירוש יהיה "אסור".                         You must not say it again.


משפט שאלה

נחליף בין ה Modal לנושא המשפט.                                                                         Should I go?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן