The Road Not Taken

The Road Not Taken


 

תרגום

 

בית 1

שתי דרכים התפצלו ביער צהוב, Two roads diverged in a yellow wood,
וצר לי שלא יכולתי לטייל בשתיהן And sorry I could not travel both
ובהיותי מטייל אחד, עמדתי זמן רב And be one traveler, long I stood
והתבוננתי בדרך אחד רחוק ככל שיכולתי And looked down as far as I could
עד שהדרך התעקלה בסבך; To where it bent in the undergrowth;

 

בית 2

אז לקחתי את הדרך השנייה, יפה באותה מידה, Then took the other, as just as fair,
ואולי יש לה טענה יותר טובה And having perhaps the better claim
כי היא הייתה עשבית ורצתה להישחק, Because it was grassy and wanted wear,
למרות שבאשר למעבר בה Though as for that the passing there
שתיהן בעצם נשחקו די באותה מידה, Had worn them really about the same,

 

בית 3

ושתיהן באותו הבוקר היו מונחות באופן שווה And both that morning equally lay
בעלים שאף צעד לא רמס או השחיר. In leaves no step had trodden black.
הו, שמרתי את הראשונה ליום אחר! Oh, I kept the first for another day!
אך ביודעי איך דרך אחד מובילה לדרך אחרת Yet knowing how way leads on to way
הטלתי ספק אם אי פעם אחזור. I doubted if I should ever come back.

 

בית 4

אני אספר זאת עם אנחה I shall be telling this with a sigh
היכן שהוא בעוד הרבה זמן מעכשיו: Somewhere ages and ages hence:
שתי דרכים התפצלו ביער, ואני – Two roads diverges in a wood, and I –
אני לקחתי את הדרך הפחות מטוילת, I took the one less traveled by,
וזה עשה את כל ההבדל. And that has made all the difference.

 

 

תקציר מסר השיר

 

בית 1

הדובר עומד בצומת דרכים וצריך להחליט איזו דרך לקחת.

היער מסמל את החיים, והדרכים ביער הן האפשרויות בחיים.

הדובר מקווה שיכל לבחור בשתי האפשרויות – אולם הוא יודע שהוא לא יכול, ולכן הוא עומד זמן רב טרם בחירתו. הוא מנסה לאסוף מידע: מסתכל רחוק ככל שיכל, במטרה לראות לאן הדרך מובילה, אך לא מצליח, כי הדרך חסומה – כמו שבחיים האמתיים לא ניתן לחזות את העתיד.

 

בית 2

כשאדם צריך לבצע החלטה, הוא חושב עלה דברים הטובים והרעים בכל אופציה.

בבית זה, הדובר משווה בין שתי הדרכים.

בסופו של דבר הוא בוחר בדרך האחרת, שהייתה יפה כמו הדרך הראשונה, אך הייתה יותר אטרקטיבית. פחות אנשים בחרו בה בעבר – היא לא הייתה משומשת כמו הראשונה. אף על פי כך, הדובר מבין שברגע שהוא הולך שם, הדרך נעשית משומשת כמו הראשונה. הדובר משווה ביניהן כדי להציג את הקושי בביצוע החלטה. שתי הדרכים נראות כמעט זהות, וזה מקשה על הבחירה.

 

בית 3

הדובר זוכר את היום בו הוא ביצע את ההחלטה.

הוא רוצה לחזור ולבחור גם בדרך השנייה, זו שהוא לא בחר בה. אבל הוא יודע שזה בלתי אפשרי, מכיוון שדרך אחת מובילה לאחרת, ולא ניתן לחזור באמת בזמן לאותה הנקודה.

 

בית 4

הדובר מדבר על רגשותיו בנוגע להחלטה שביצע.

הוא נאנח כשהוא מספר את סיפור בחירתו, שנים רבות לאחר שקרה. הוא מסוגל לראות את התוצאות של בחירתו, אשר "עשו את כל ההבדל". לאנחה יכולות להיות שתי משמעויות שונות:

  1. אנחה של צער וחרטה, הוא מרגיש שהבחירה שלו הייתה טעות.
  2. אנחה של הקלה, הוא מרוצה מהבחירה שלו.

אנחנו לא יודעים אם הוא מצטער או לא, אלא רק שהוא מצטער שלא יכל לבחור בשתי הדרכים, מכיוון שהוא לא יודע מה היה קורה אם הוא היה לוקח את הדרך האחרת.

מונחים ספרותיים

 

יישום בטקסט מונח
 

מקום: יער צהוב.

 

זמן: בוקר, סתיו.

 

 

רקע

 

 

זמן בוקר: "כל האפשרויות פתוחות" – דבר עוד לא נקבע.

 

יער צהוב: סתיו.

 

סתיו: תקופת שינוי.

 

סבך:
1. חוסר היכולת לחזות את העתיד
2. המכשולים בחיים

 

דרך עשבית שרוצה להישחק, עלים שלא רמסו והשחירו:
1. דבר חדש.
2. בחירה לא קונבנציונאלית.

 

 

מטפורות

 

 

קבלת החלטה בחיים

 

נושא

 

 

 

 

רוברט פרוסט

רוברט פרוסט (1874-1963) היה משורר אמריקאי.

בשיריו היה נוהג לתאר אווירה כפרית בניו-אנגלנד, החוף הצפוני ביותר של ארה"ב. מקומות אלו עמוסים ביערות וחורשות, בהם עצים המשירים את עליהם בסתיו.

רוברט משתמש בטבע כדי להעביר מסרים לגבי החיים.

כשהיה צעיר, עבד כחוואי ומורה. הוא עזב את האוניברסיטה כדי להיות מורה ומשורר. רבים מחבריו היו מופתעים ולא תמכו בכך.

1 מחשבה על “The Road Not Taken”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *