מלכים ב פרק כ"א – מהם חטאי מנשה :

 

 

מי אתה מנשה?:

מנשה עלה לשלטון בגיל 12. הוא מלך 55 שנים וחטאיו היו מרובים:

החטאים הדתיים של מנשה:

מנשה ביטל את הרפורמה של אביו חזקיהו, בעוד אבא שלו ריכז את הפולחן והרבה את הבמות, מנשה החזיר את הבמות.

מנשה בנה במות לעבודה זרה.

מנשה עבד לכל צבא השמיים עבודה זרה שהייתה נהוגה באשור ובבבל.

מנשה העביר את בנו באש – פולחן אלילים של העברת בנים באש לאל המולך במקום אשר נקרא גיא בן הינום.

מנשה החזיר את פולחן הבעל והאשרה ליהודה.

החמור ביותר – מנשה הכניס את פסל האשרה לתוך בית המקדש.

חטאיו המוסריים של מנשה:

מנשה רצח הרבה אנשים חפים מפשע. יתכן שאלו אנשים שהתנגדו לשלטונו ולעמדתו הפוליטית. מנשה הרג רבים ניתן לראות זאת לפי הכתוב – "וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד עד אשר מילא את ירושלים פה לפה".

 

כיצד הפרשנים מסבירים את חטאי מנשה שדווקא חונך על ידי אביו חזקיהו לשמור על אמונת אלוהים?

מנשה רצה להביא נאמנות לאשור באמצעות הזדהות פולחנית. חשב שאם יכניס פולחן אשורי ליהודה זה ימצא חן לאשור.

מצבה המדיני השפל של יהודה אחרי מרד חזקיהו תרם להגברת הרצון לחקות את מנהגי העמים הגויים – אם נהיה כמוהם נצליח.

יציבות השלטון האשורי והאזור הביאה לפריחה כלכלית בעקבות טשטוש הגבולות הלאומיים, דבר שהקל על חדירת מנהגי הפולחן מארץ לארץ.

 

לאיזה דמויות משווה המספר המקראי את מנשה?:

המספר המקראי משווה את מנשה לדמויות חיוביות ושליליות:

חזקיהו(דמות חיובית פסוק 3) – חזקיהו היה אביו של מנשה, היה מלך טוב שביטל את הבמות ואילו מנשה החזיר אותן.

דוד ושלמה (דמויות חיוביות פסוק 7) – מנשה הכניס את פסל האשרה לבית המקדש , מקום שמסמל את הברית של אלוהים עם דוד.

משה (דמות חיובית פסוק 8) – מנשה הפר את החוקים שאלוהים מסר דרך משה לעם.

אחאב והאמורי (דמויות שלילית פסוק 3) – מנשה חזר על חטאי הבעל והאשרה של אחאב, אך מנשה גרוע יותר ממנו כי הציב את פסל האשרה בתוך בית המקדש. שניהם חטאו חטאים דתיים אך גם חטאים מוסריים (כרם נבוט ושפיכת דם מיותרת). אחאב נחשב למלך השלילי ביותר שבגללו נחרבה ממלכת ישראל וכעת בגלל חטאי מנהש תחרב ממלכת יהודה.

עם האמורי(שלילי פסוק 10) – מטרת ההשוואה לעם האמורי היא להדגיש כמה חטאי מנשה היו קשים כיוון שבספר מלכים עם האמורי נחשב כסמל לעם חוטא. אזכור האמורי הוא רמז מטרים למה שעתיד להתרחש ביהודה – כמו שהאמורי נושל מאדמותיו כך יקרה ליהודה. בנוסף ההשוואה לאמורי באה להדגיש את כפיות הטובה של מנשה שבמקום שיעבוד את אלוהים שסילק מהארץ את האמורי, מנשה עבד את אליל האמורי.

 

מה היא האזהרה בפסוק 8?:

"ולא אוסיף להניד רגל ישראל מן האדמה אשר נתתי תרבותם, רק אם ישמרו לעשות ככל אשר ציויתם ולכל התורה אשר ציווה אותם עבדי משה"

בפסוק 8 קיימת אזהרה:

שאלוהים לא יוסיף להגלות את העם שחלק ממנו (ממלכת ישראל) הוגלו לאשור. אך ההבטחה נותנת בכך שהם לא יחטאו ושהם ילכו בדרכי אלוהים, אבל בפסוקים 9-11 ניתן לראות שמנשה גרר את העם לחטוא ולכן צפוי להם עונש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *