מילות קישור

מילות קישור

תפקידן של מילות הקישור ליצור קשר לוגי.

המילים מחברות בין:

 1. שני חלקי משפט
 2. שני משפטים נפרדים
 3. שתי פסקאות

 

מילות הקישור מחולקות למספר קבוצות.

 

 

קבוצה 1: מילות סיבה

מילות קישור של סיבה (reason) מסבירות ומנמקות דבר מסוים במשפט.
מחלקות את המשפט לשני חלקים: סיבה ותוצאה.

 

בגלל ה…

 1. Due to
 2. Because of
 3. Owing to    + שם עצם
 4. On account to
 5. Thanks to

דוגמה: Because of Danny's illness, he didn't eat – בגלל המחלה של דני, הוא לא אכל.

 

 

בגלל ש…

 1. Because + נושא + פועל
 2. Since

דוגמה: Because Danny was ill, he didn't eat – בגלל שדני היה חולה, הוא לא אכל.

 

ניתן להפוך בין שני חלקי המשפט.
במידה ומילת הסיבה מופיעה באמצע המשפט, ולא בתחילתו, לא יופיע פסיק בין שני החלקים.

קבוצה 2: מילות תוצאה

מציינות את התוצאה של הנאמר קודם לכן.

לכן

 1. Accordingly
 2. Therefor
 3. Thus
 4. So

 

כתוצאה

 1. As a result
 2. Consequently

דוגמה: Danny was ill. As a result, he didn't eat – דני היה חולה. כתוצאה, הוא לא אכל.

 

 

קבוצה 3: מילות ויתור

יוצרות ניגוד או פליאה.
במשפט כזה יהיו 2 חלקים: יצירת ציפייה כלשהי בחלק הראשון, ופעולה בניגוד למצופה בחלק השני.

 

למרות ה…

 1. Despite    + שם עצם
 2. In spite of

דוגמה: Despite Danny's illness, he went to school – למרות המחלה של דני, הוא הלך לבי"ס.

 

למרות ש…

 1. Although
 2. Even though      + נושא + פועל
 3. Though

דוגמה: Although Danny was ill, he went to school – למרות שדני היה חולה, הוא הלך לבי"ס.

ניתן להפוך בין חלקי המשפט.
במידה ומילת הוויתור מופיעה באמצע המשפט ולא בתחילתו, לא יופיע פסיק בין שני חלקי המשפט.

קבוצה 4: מילות ניגוד

יוצרות ניגוד מוחלט משני צדיהן.

 

אבל

 1. But
 2. However

דוגמה: I wanted to eat. However, I decided to wait – רציתי לאכול, אבל החלטתי לחכות.

 

אף על פי כן

 1. Nevertheless

דוגמה: She met a nice guy. Nevertheless, she decided not to date him

 

בעוד ש…

 1. While
 2. Whereas

דוגמה: The winter is cold, whereas the summer is warm – החורף קר, בעוד שהקיץ חם

 

בניגוד

 1. By contrast

דוגמה: By contrast to the last news, Israel will not attack Iran – בניגוד לחדשות האחרונות…

 

בהשוואה

 1. In comparison

דוגמה: In comparison to the prices of this store, my store Is cheaper

 

מצד אחד … מצד שני

 1. On the one hand …. On the other hand

דוגמה: On the one hand, I love to eat. On the other hand, I don't want to be fat

 

אולם

 1. Yet

דוגמה: She broke up of him. Yet, she still loves him

בכל אופן

 1. Anyway

דוגמה: She is fat. He loves her anyway

 

 

במקום זאת

 1. Instead

דוגמה: The restaurant was closed, so she ate at home instead

למעשה

 1. In fact

דוגמה: I ate 2 eggs today. In fact, I think I ate 3

בניגוד ל…

 1. As opposed to

דוגמה: As opposed to the expected, she had lost 20 kg – בניגוד למצופה, היא ירדה 20 ק"ג.

קבוצה 5: מילות תוספת

מחברות חלקים בעלי משמעות קרובה, המשלימים (או לפחות לא סותרים) זה את זה.

 

בנוסף

 1. In addition

דוגמה: You can eat here. In addition, you get a free desert

 

יתר על כן

 1. Moreover
 2. Furthermore

דוגמה: The hotel offers you  big rooms. Moreover, the hotel offers great food

 

And

 1. ו' החיבור – מחברת בין שני חלקי משפט זהים (שני שמות עצם\תיאורים\פעלים וכו'(
 2. ו' ההוספה – מחברת בין שני משפטים עצמאיים

דוגמה: 20 years ago, most kids ate lunch and dinner at home, and the food was healthier

 

מעל הכל

 1. Above all

 

חוץ מזה

 1. Besides

כמו גם

 1. As well as

גם

 1. Too

קבוצה 6: מילות מטרה

מסבירות, מנחות ומצביעות על המטרה.

 

בכדי ל

 1. In order to
 2. To

דוגמה: I came in order to give you this box – באתי בכדי למסור לך את הקופסא הזה.

 

בכדי ש

 1. In order that

 

 

 

קבוצה 7: מילות הבעת עמדה

מביעות את עמדת הדובר

 

למרבה המזל

 1. Fortunately
 2. Luckily

דוגמה: Fortunately, the labor went well – למרבה המזל, הלידה הצליחה.

 

לרוע המזל

 1. Unfortunately

דוגמה: Unfortunately, the baby was sick – לרוע המזל, התינוק היה חולה.

 

 

 

קבוצה 8: מילות דוגמה או פירוט

מילים המרחיבות ונותנות מידע נוסף לנושא המרכזי.
יוצרות הבחנה בין עיקר לתפל בטקסט.

 

לדוגמא

 1. For example
 2. For instance

 

למשל

 1. Such as
 2. Like

 

 

קבוצה 9: השתלשלות אירועים

יוצרות רצף אירועים בטקסט.

 

ראשית

 1. First

 

שנית

 1. Second

 

לבסוף

 1. Finally
 2. Eventually

 

אז

 1. Then

קבוצה 10: צירופי מילות קישור

מילות קישור שבד"כ יופיעו יחד.

 

או… או….

 1. Either … or ….

דוגמה: You can eat either bananas or apples – אתה יכול לאכול או בננות או תפוחים.

 

לא … ולא ….

 1. Neither … nor …

דוגמה: I want neither bananas nor apples – אני לא רוצה בננות ולא תפוחים.

 

גם … וגם …

 1. Both … and …

דוגמה: I want both bananas and apples – אני רוצה גם בננות וגם תפוחים.

 

לא רק … אלא גם …

 1. Not only … but also …

דוגמה: I want not only bananas, but also apples – אני רוצה לא רק בננות, אלא גם תפוחים.

 

 

 

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *