Future

Future

 

 

 

 

Future Simple

 

מבנה המשפטים

חיובי

Will + V1+S

I will work.

שלילי

Will not + V1+ S

Won't

I will not work.

Won't


שאלה

V1 + S + Will

Will I work?

 

מתי נשתמש בזמן זה?

  1. לציון פעולה בעתיד
  2. כשיש שני פעלים במשפט, ורוצים את השני לכתוב בעתיד –
    כל עוד הפועל הראשון לא בעבר,
    נכתוב את השני בFuture Simple.

 

ביטויי זמן

Tomorrow

Next _

ביטוי זמן In +

Soon

Future Past

 

מבני המשפטים

חיובי

Would + V1 + S

I would work.

 

שלילי

Would not + V1 + S
Wouldn't

I would not work.
Wouldn't

 

שאלה

+ V1 S Would +

Would I work?

 

 

מתי נשתמש בזמן זה?

  1. פעולה בעתיד , אשר מופיעה בתוך משפט עבר
  2. נבדוק אם הפועל הראשון במשפט הוא בעבר. אם כן – נשתמש בזמן זה לפעולה עתידית

 

ביטויי זמן

Tomorrow

Next _

ביטוי זמן In +

Soon

Future Perfect

 

מבנה המשפטים

 

חיובי

S + Will + have + V3

I will have arrived.

 

שלילי

S + Will not + have + V3

I will not have arrived.

 

שאלה

Will + S + have + V3

Will I have arrived?

 

 

 

מתי נשתמש בזמן זה?

לציון פעולה שלא ידוע מתי החלה, אבל ידוע מתי תסתיים, תוך זמן מסוים בעתיד.

 

 

ביטויי זמן

By _

By the time

 

Future Perfect Past

 

מבנה המשפטים

 

חיובי

S + would + have + V3

 

שלילי

S + would not + have + V3

 

שאלה

Would + S + have + V3

 

 

 

מתי נשתמש בזמן זה?

לציון פעולה שלא ידוע מתי החלה, אבל ידוע מתי תסתיים, תוך זמן מסוים בעתיד – במשפט בעבר

 

 

 

ביטויי זמן

By _

By the time

 

 

Future Progressive

 

מבנה המשפטים

 

חיובי

S + will be + V1 ing

I will be cooking a cake.

 

שלילי

S + will not be + V1 ing

I will not be cooking a cake.

 

 

שאלה

Will + S + be + V1 ing

Will I be cooking a cake?

 

 

מתי נשתמש בזמן זה?

לפעולה מתמשכת בעתיד.

 

 

 

 

Future Perfect Progressive

 

מבנה המשפטים

 

חיובי

S + Will have been + V1 ing

I will have been playing poker for 30 years by then.

 

שלילי

S + Will not have been + V1 ing

I will not have been playing poker for 30 years by then.

 

שאלה

Will + S + have been + V1 ing

Will I have been playing poker for 30 years by then?

 

 

מתי נשתמש בזמן זה?

לפעולה מתמשכת, שבשלב מסוים בעתיד תסתיים.

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן