תחביר

תחביר

 

 

 

 

 

 

 

מציאת נושא ונשוא

 

 • פועל = נשוא

מי \ מה + הפועל = נושא

 

 • יש \ אין = נשוא

מה יש \ אין (יש) = נושא

 

 • אסור (נשוא) לעשן (נושא)

 

 • המשפט השמני – אוגד

 

 

 

חלקי דיבור

 

 • שם עצם – הX שלי
 • שם תואר
 • פועל – בעל גוף, זמן וניתן להטיה
 • שם פועל – ל+פועל (לשמור)
 • שם פעולה – (שמירה)

משפט פשוט – בעל נושא אחד ונשוא אחד

 

משפט פשוט בעל חלק כולל

כשבמשפט הפשוט אחד או יותר מהחלקים חוזרים יותר מפעם אחת.

המשפט הכולל יופיע רק ב3 תנאים –

 1. החלקים הכוללים מתקשרים לאותה מילה
 2. עונים על אותה שאלה
 3. קיימת \ ניתן להוסיף ביניהם ו' החיבור

מילת היחס חוזרת לפני כל חלק כולל, ובין כל חלק מופיעה מילית חיבור. החלק הכולל יכול להופיע גם כנקודתיים שלאחריהן פירוט.

 

סוגי החלקים הכוללים

 • נושא כולל (דן ורינה)
 • מושא כולל (את האגס ואת התות)
 • תיאור מקום כולל (לחדרה ולירושלים)
 • לוואי כולל (משקה צונן, מרווה ומרענן)

 

כללי הפיסוק במשפט הכולל

 • כל חלק כולל מופרד בפסיק או בו' החיבור (אך לא שניהם)
 • לפני מילות ניגוד יבוא פסיק
 • לפני ביטוי מסכם יהיה מקף
 • במשפט בעל תמורה כוללת, יבואו נקודותיים לאחר הביטוי המכליל

 

משפט פשוט בעל נושא סתמי

חסר נושא מפורש (לא ידוע מי הוא מבצע הפעולה). 3 דגמים מרכזיים:

 • פועל כללי ברבים, ללא ציון מבצע הפעולה וללא נושא מוגדר

 

 • פועל רבים בהווה (לשאלה "מי?", יהיו שלוש תשובות: אנחנו, אתם, הם)

 

 • פועל סביל + מילת יחס

מיליות חיבור – משפט מחובר

הוספה: ו' החיבור, גם, אף, נוסף על, לרבות, וכן, כמו כן

ניגוד: אך, אבל, אולם, אלא, כי, אם, ו' הניגוד

עימות והשוואה: לעומת זאת, ואילו

ברירה: או

סיבה ותוצאה: לכן, לפיכך, משום כך, על כן, כתוצאה מכך

ויתור: למרות, אף על פי כן, חרף

המעטה: פרט ל, חוץ מ, למעט, להוציא

הסבר והבהרה: כלומר, דהיינו, זאת אומרת

 

 

משעבדים – משפט מורכב

 

כל צירופי "ש": ש, כש, מכיוון ש, אף על פי ש, כמו ש, בזמן ש, מה ש, אחרי ש, בעוד ש, עד ש, מי ש

צירופי "כי": כי, יען כי, עד כי, אף כי

מילות תנאי: אם, אילו, אילולא, לו

נקודותיים + מרכאות (ציטוט)

מילות שאלה

ה' הזיקה, מתחלפת בש'

 

 

 

משפט מחובר \ מאוחה \ איחוי

 

יותר מנשוא אחד ונושא אחד

 

 • שני איברים או יותר
 • כל איבר = משפט עצמאי בעל נושא ונשוא
 • מילת קישור מחברת בין האיברים, ונותנות את הקשר הלוגי

 

מתי לא יהיה פסיק?

 1. לפני מילת הקישור "או"
 2. אם אחד האיברים קצר

 

– חשוב קודם כל לתחום ולסווג, ורק לאחר מכן לנתח תחבירית כרגיל –

 

 

 

 

משפט מורכב

יותר מנשוא אחד ונושא אחד. 2 משפטים או יותר, בעלי תלות: הראשון – "עיקרי", השני – "פסוקית"; אשר נפתחת במילת שעבוד.

סוגי הפסוקיות

 • פסוקית נושא

 

 • עיקרי חסר נושא
 • ניתן להחליף את הפסוקית כולה ב "הדבר"
 • לרוב תפתח במילת שעבוד (מי ש \ מה ש) או בפועל סביל + מילת שעבוד (התגלה ש)

 

 • פסוקית לוואי

 

 • מתקשרת לשם עצם
 • עונה על השאלה "איזה?"
 • ניתן להחליף את הפסוקית כולה ב- הזה \ זה, הזו \ זו
 • היחידה שיכולה לחצות את העיקרי ל2
 • היחידה שפותחת בה' הזיקה

 

 • פסוקית מושא

 

 • מתקשרת לפועל \ שם פועל ועונה על שאלות המושא
 • ניתן להמיר את הפסוקית כולה ב "את הדבר", "על הדבר", "בדבר"

 

 • פסוקית תיאור

 

 • מתקשרת לפועל \ שם פועל ועונה על שאלות התיאורים
 • תמיד תפתח בביטוי שעבוד

 

מילות שעבוד

מ – מילות שאלה, מילות תנאי (אם..)

כ – כי

ה – ה' הזיקה

ש – כל צירופי ש

מ – מרכאות של ציטוט

משלימי שם

מתחברים לשם עצם.

 

 1. לוואי

מתאר את שם העצם שמתחבר אליו.

 • תמיד יופיע בין הנושא לנשוא (על עוד אין שם פועל)
 • תמיד יופיע לאחר "של"

בצירוף סמיכות לרוב יהיה הסומך (המילה השנייה בצירוף).

יענה על אחת מהשאלות (כשהן נשאלות על שם העצם) –

 • "איזה?"
 • "של מי\של מה?"
 • "כמה?"

 

 

 1. תמורה

מציגה את שם העצם שלפניה באופן שונה.

 • תופרד באמצעות מרכאות או פסיקים
 • תהיה תמיד החלק השני
 • ניתן להשמיטה \ להחליף מקום בינה לבין השם שלפניה

תמורה מפרטת \ כוללת: תופיע כביטוי כללי ולאחריו פירוט בנקודותיים

 

 

 

משלימי פועל

 

 1. תיאור

 

שם התיאור מיליות שאלות דוגמה
תיאור מקום   היכן? מאין? לאן? אכלנו במסעדה
תיאור זמן   מתי? ממתי? עד מתי? אהיה פה עד מחר
תיאור סיבה בגלל, בשל, עקב, מפאת, מחמת, בעקבות, הודות ל מדוע? מפני מה? בשל מה? המסעדה נסגרה עקב האירוע
תיאור תכלית כדי, בשביל, למען, לכבוד, לשם, לקראת לשם מה? לאיזו מטרה? רצתי כדי להגיע
תיאור ויתור למרות, על אף, חרף למרות מה? על אף מה? הם עזרו למרות הקושי
תיאור תנאי במקרה של, בלי באיזה מקרה \ תנאי? אכלו במקרה של רעב
תיאור אופן באמצעות, בלוויית, ב.. איך? כיצד? באיזה אופן?
באמצעות מה? בליווי מי?
– אמרתי זאת בכוונה
– שברתי בפטיש
תיאור מצב   באיזה מצב? באילו נסיבות? הוא הביט מופתע
תיאור מידה   כמה? כמה פעמים? כמה זמן? איזה מרחק? באיזו תדירות? הם צעדו עשרה ק"מ

 

 

 

 

 1. מושא

יופיע תמיד לאחר מילת היחס "את".

עונה על השאלות הבאות:

 • את מי \ את מה
 • על מי \ על מה
 • למי \ למה
 • ממי \ ממה
 • במי \ במה
 • אל מי \ אל מה

 

נשוא מורחב

כשהנשוא מכיל יותר ממילה אחת. 3 דגמים:

 

 • פועל + שם פועל

אשר ניתן לאחד למילה אחת.

דוגמה: יוסי מרבה להתאמן (> מתאמן)

 

 • פועל + פועל

בעלי משמעות זהה, וביניהם ו' החיבור.

לרוב יופיעו הפעלים: חזר, הלך, ממשמש

דוגמה: המורה חזר ושב (חזר = שב)

 

 • ניב, ביטוי, צירוף כבול

דוגמה: הספר יצא לאור (ביטוי)

 

 

 

משפטי "יש" ו"אין"

יש = נשוא

מה יש = נושא

דוגמה: יש לי סבלנות

 

כשניתן להחליף את המילה "אין", ב"יש" = נשוא

מה אין = נושא

דוגמה: אין לי כוח

כשלא ניתן להחליפה ב"יש", אלא ניתן להחליפה ב"לא", היא איננה פועל.

 

"אסור לעשן", נשוא מודאלי

הנשוא בעל ניסוח של הוראה \ המלצה \ איסור.

אסור = נשוא

לעשן = נושא

 

המשפט השמני

משפט חסר פועל.

במצב זה נחפש או נציב "אוגד" במשפט. האוגד מקשר בין הנושא לנשוא, ובעזרתו גם נמצא אותם.

נושא      אוגד      נשוא

ניתן להשמיט את האוגד או להחליפו באחר.


סוגי האוגד

 1. כינויי גוף (הוא, היא, הם, הן)
 2. "אין", בנטיות שליליות (אינו, אינה, אינם, אינן)
 3. השורש הי"ה (היה, היו)
 4. הפעלים "הפך" ו"נעשה", במשמעות של שינוי והתהוות

 

 

הסגר

ההסגר היא מילה\ביטוי המופיעה כ"הערת אגב" של הדובר כלפי הנאמר במשפט. יכול להופיע בכל מקום במשפט, ולרוב יופיע בין פסיקים.


מילות הסגר אופייניות:

 • לדעתי
 • לצערי
 • כנראה
 • כביכול
 • חס וחלילה
 • לדברי
 • לשמחתי
 • ז"ל
 • תודה לאל

וכו'

שחבור והמרות

 

 1. שחבור שני משפטים למשפט אחד מחובר או מורכב – יש להוסיף בין המשפטים מילת קישור מתאימה.

 

 1. שחבור משפט מחובר למשפט מורכב, או להפך – יש לשנות את מילת הקישור במשפט.

 

 1. שחבור שני משפטים למשפט אחד פשוט – יש לבטל נשוא אחד ונושא אחד (ע"י הפיכת אחד המשפטים לתיאור). יש להשתמש במילת קישור מתאימה בין המשפטים.

 

 1. שחבור משפט פשוט למשפט מורכב – להוסיף פועל.

 

 1. שחבור משפט מחובר \ מורכב למשפט פשוט – לבטל נושא ונשוא (ע"י הפיכת פועל לשם פעולה) ולשנות את מילת היחס למילת קישור מתאימה.

 

 1. הוספת חלק כולל – להוסיף פירוט לאחד החלקים במשפט הנתון.

 

 1. שחבור שני משפטים פשוטים למשפט אחד כולל – לציין את החלק המשותף לשני המשפטים רק פעם אחת.

 

 1. הוספת ביטוי מכליל – יש להוסיף לפני החלק הכולל מילה \ מילים המבטאות את המכנה המשותף לחלקים הכוללים. לאחר הביטוי הכולל להוסיף נקודותיים.

 

 1. הוספת תמורה כוללת (מפרטת) – יש להוסיף נקודותיים ופירוט לאחד הביטוי המכליל במשפט.

 

 1. שחבור משפט פשוט למשפט מורכב בעל פסוקית מושא – הוספת מילת קישור מתאימה ואחריה פסוקית.

 

 

פרגמאטיקה

תפקידים תחביריים כאמצעים רטוריים.

 

 1. משפט פשוט בעל חלק כולל

מסייע להדגיש ולפרט את העניין המוצג, ואף לשכנע בקלות רבה יותר את הקורא בצד הטענות.

 1. דיבור ישיר

מעניק לטקסט אמינות ואובייקטיביות, מדגיש את עמדת הכותב ויוצר קרבה בינו לבין הקורא.

 1. דיבור עקיף

יוצר מרחק בין הקורא לקוראיו.

 1. תמורה

לצורך הוספת מידע, הסבר ופירוט על שם העצם שלפניה.

 1. מבנה מודאלי ("אסור לעשן")

משמש להדגשה והבעת נחרצות, ומביעה את יחס הדובר לנאמר.

 1. שמות פעולה \ שמות פועל

להצגת רעיון כללי, יצירת סתמיות (חסר גוף וזמן), התמקדות בפעולה עצמה ולא בעושה הפעולה.

 1. פסוקית

הוספת מידע על הנאמר בחלק העיקרי.

 1. הסגר

א. מציין את מקור הדברים הנאמרים -> יצירת אמינות ונתינת תוקף לנאמר

ב. מביע ספק או ודאות לגבי הנאמר במשפט

ג. מביע ביטוי עממי המשקף את עמדת הכותב כלפי המצוין במשפט ("תודה לאל")

 1. גוף ראשון

יוצר קרבה והזדהות בין המוען והנמען.

 1. סתמיות

מדגיש את הפעולה

 1. משפט ייחוד

חלק הייחוד תורם להדגשת החלק שהועבר לתחילת המשפט ומסב את תשומת לב הקורא אליו.

שם המספר

 

מספר מונה

מספר מונה מראה על כמות, ויש לו 2 צורות עיקריות (כמו בשם): זכר ונקבה.

 • עשרות – אין הבדל זכר\נקבה
 • מאה – נקבה (שלוש מאות)
 • אלף – זכר (שלושת אלפים)
 • מיליון – המספרים יבואו בזכר (שלושה מיליונים)
 • ימי חודשים – זכר
 • שמות עצם – מעל 10 ניתן להשתמש בצורת היחיד (שלושה מטרים -> שלושים מטר)
 • מספר סתמי – נקבה (מספר שאין לאחריו כינוי, וניתן להוסיף לפני את המילה "מספר")
 • שם מספר שלאחר "פי" – זכר

 

 

מספר סודר

נקבה: ראשונה, שנייה שלישית -> האחת עשרה, השתיים עשרה

זכר: ראשון, שני שלישי -> האחד עשר, השניים עשר

 

 

המספר החלקי

המונה מותאם למכנה במין ובמספר

 • חצי, שליש, רבע – זכר
 • חמישית עד עשירית – נקבה
 • מכנה מעל 10 – המונה והמכנה בנקבה
 • לפני המילים "של" ו"מן" – צורה מלאה ברבים
 • לפני שם עצם מיודע – צורה נסמכת ברבים

 

 

מילות יחס

נטייה של מילות היחס במקביל לנטיית שם העצם.

 

קשרים לוגיים

 

הקשר הלוגי מיליות יחס מיליות חיבור מיליות שיעבוד
 

ריבוי והוספה

 

   

ו, גם, בנוסף לכך, יתר על כן, כמו כן, וכן, אף

 

 
 

סיבה ותוצאה

 

כתוצאה מ, בזכות, עקב, מפאת, בגלל, בשל, בעקבות, הודות ל, מחמת, בגין

 

 

לכן, לפיכך, כתוצאה מכך, משום כך, אי לכך, עקב כך, בשל כך, על כן

 

כי, משום ש, מפני ש, כיוון ש, מאחר ש, הואיל ו, היות ש

 

ויתור

 

למרות, על אף, חרף, עם כל

 

 

למרות זאת, אף על פי כן, עם זאת, חרף זאת

 

אף על פי ש, אפילו, למרות ש, גם אם, אם כי, אף ש, על אף ש

ניגוד   אך, אבל, אולם, אלא  
השוואה \ עימות לעומת, בהשוואה ל, בדומה ל, בניגוד ל ואילו, לעומת זאת כפי ש, כמו ש, כשם ש, בעוד ש
תנאי במקרה ש, באין, בלי, ללא   לו, לולא, אילו, אלמלא, אילולא, בתנאי ש, אם
תכלית \ מטרה כדי, למען, בשביל, לרגל, לכבוד, לשם, לקראת, על מנת, במטרה ל לשם כך כדי ש, בשביל ש, על מנת ש
זמן לפני, לאחר, מאז לאחר זאת, לאחר מכן בשעה ש, בזמן ש, לפני ש, כאשר, עד ש, כש
מקום   במקום ש  
ברירה   או  
הבהרה\הסברה

 

  כלומר, זאת אומרת, דהיינו  

 

 

1 מחשבה על “תחביר”

 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  זה פשוט אלוף ,תודה ענקית, יש אפשרות להוריד את זה?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *