עקרון שלטון החוק – סיכום

עקרון שלטון החוק


עקרון דמוקרטי, לפיו גם האזרחים וגם רשויות השלטון כפופים לחוק, אשר התקבל בדרך דמוקרטית ע"י רשות מחוקקת, שנבחרה בבחירות דמוקרטיות. עיקרון זה מבטא את רעיון האמנה החברתית וההסכמיות בין האזרחים על מסגרת מדינית משותפת ("כללי משחק") המחייבת את הכלל לפעול
לפי הכללים. על החוק להיות שוויוני בתוכן ובאכיפה. תוכן החוק מבטא רעיונות דמוקרטיים.
לא ניתן לפגוע בזכויות של אזרח ללא הסכמה מפורשת בחוק.

 

גם במדינות לא דמוקרטיות מתקיים שלטון חוק, אולם ישנם הבדלים בכך –

  מדינה דמוקרטית מדינה לא דמוקרטית
 

מקור החוק

 

 

בעם

 

בשליט

 

כפיפות לחוק

 

 

גם העם וגם השלטון

 

רק העם

 

הגנה על זכויות אדם
וקידום פלורליזם

 

 

החוק מחויב

 

החוק לא מחויב

 

לשלטון החוק יש 2 מובנים

 

מובן פורמאלי – קובע את הכללים לפיהם נחקק ונאכף החוק

 1. החוק קובע את גבולות המותר והאסור, לאזרחים ולשלטון
 2. החוקים צריכים להיות ברורים, מפורסמים לציבור, וקבועים.

יחד עם זאת, אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונשו

 

מובן מהותי – מתייחס לתוכן החוק ולמידת התאמתו לערכים דמוקרטיים

 1. תוכן החוק נבחן לאור ערכי הייסוד של החברה. חוק ראוי הוא כזה אשר מגן
  על זכויות אדם ואזרח, על מיעוטים, מונע עריצות הרוב ומאפשר איזון ראוי בין צרכי הפרט והחברה.
 2. לא ניתן לפגוע בזכות של אזרח ללא הסכמה מפורשת בחוק

 

חוק – חוק הינו הוראה הנקבעת (וניתנת לשינוי) בהליך דמוקרטי ע"י הרשות המחוקקת, וקובעת
את גבולות המותר והאסור ומחייבת את כולם. החוק משקף את הנורמות המקובלות בחברה.
מקור החוק הוא העם, באמצעות נציגיו הנבחרים.

סוגי עבריינות

 

 1. עבריינות פלילית רגילה

הפרת החוק נעשית ממניעי תועלת אישית (כמו כסף או מעמד), ולא ממניעים מוסריים.

לדוגמה – גניבה, רצח, שוד וכו'.

המבצע – כל אדם, כולל בעל תפקיד ציבורי.
המניע – השגת טובה אישית או רווח.

 

 1. עבריינות אידאולוגית – פוליטית

הפרת חוק נובעת ממניעי השקפת עולם (דתית, פוליטית, מוסרית) ומתוך מטרה לשנות את המציאות

המבצע – כל אדם, כולל בעל תפקיד ציבורי.
המניע – שינוי מדיניות ממשלה, הבעת מחאה מתוך השקפת עולם \ אידאולוגיה.

 

 1. עבריינות שלטונית

עובד ציבור בעל סמכות שלטונית, המפר חוק תוך מילוי תפקיד ציבורי, בכוונה (אמיתית או מזויפת) לשרת את טובת המדינה \ טובת ציבור מסוים. הפרת החוק נעשית תוך כדי הפעלת סמכות שלטונית.

לדוגמה – הפעלת כוח על עצור ע"י המשטרה, כדי להוציא הודאה.

המבצע – בעל תפקיד ציבורי (המפעיל את סמכותו בניגוד לחוק).
המניע – טובת קבוצה או ציבור מסוים.

 

הסכנות בעבריינות שלטונית

 • אדם בכהונתו צריך לשמש דוגמה לאזרחים. כשהוא מפר חוק, הוא נותן דוגמה שלילית לאזרחים ומערער את אמון העם בשלטון החוק.
 • ניצול המעמד השלטוני \ ציבורי, עלול לגרום לפגיעה בחירויות ולעריצות שלטונית.

 

דרכי התמודדות

 • אופוזיציה יעילה בכנסת
 • תקשורת חזקה
 • בתי משפט חזקים
 1. אי ציות מטעמי מצפון

האדם רואה בחוק מסוים פגיעה במצפונו ובערכיו האישיים בתחומי צדק, מוסר ואמונה.
סרבן המצפון מעמיד את אמונתו מעל החוק, ומוכן לשלם את המחיר על אי-הציות לחוק.
העבריין לא בהכרח מנסה לשנות את המציאות, אלא מנסה להרחיק את עצמו מסיטואציות שמרגיש שיפגעו במצפונו.

לדוגמה – סירוב להחזקת נשק, חוסר מוכנות ללבוש נעלי עור וכו'.

 

 

 

 1. פקודה בלתי חוקית בעליל

המקרה היחיד בו יש חובה לא לציית לפקודה.

מתרחש במקרים בהם הפקודה אשר ניתקת ע"י מפקד מוסמך \ רשות מוסמכת, היא פקודה
הפוגעת בערכי מוסר ומצפון במידה "הדוקרת את העין ומקוממת את הלב", כלומר נוגדת מוסר
בסיסי של כל אדם.

נותן הפקודה יועמד לדין על כך שנתן פקודה מסוג זה.

לדוגמה – פקודה לירות באדם כפות.

 

 

 

  פקודה בלתי חוקית פקודה בלתי חוקית בעליל
 

נותן הפקודה

 

 

מפקד מוסמך או רשות מוסמכת

 

 

אופן העברה על החוק

 

 

משפטית

 

מוסרית

 

חובת הביצוע

 

 

חובה לבצע

 

אסור לציית, חובה לסרב

 

מי יועמד לדין

 

מסרב הפקודה

 

 

1.     נותן הפקודה

2.     המציית

 

 

לאחר ביצוע הפקודה

 

ניתן להתלונן על נותן הפקודה,
אשר יישא באחריות

 

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *