מלכים ב פרק כ"ב – מהו הספר שנמצא בבית המקדש ודעות לגביו:

 

מהו הספר שנמצא בבית המקדש

דעות לגבי הספר שנמצא

 

מהו הספר שנמצא בבית המקדש:

הספר שנמצא בבית המקדש הוא ספר דברים.

בספר זה מספר דרישות מהעם:

טיהור הארץ מעבודת אלילים (פסוקים 1-3):

בפסוקים אלה העם נדרש להרוס את כל פסלי עבודות האלילים של הגויים, את עצי האשרה ואת המצבות במטרה למנוע התבוללות.

ריכוז פולחן במקום אחד (פסוקים 4-7):

בפסוקים אלה העם נדרש להקריב קורבנות במקום אחד שאותו יבחר אלוהים (העיר ירושלים). אסור לכם להקריב קורבנות בהמות במקומות שונים כמו שעשו בתקופת המדבר.

דאגה לשבט לוי (פסוק 12):

בספר דברים שבט לוי נחשב לשבט חלש ללא מילה מאחר והיעוד שלו היה לשרת את אלוהים ולדאוג לקורבנות. ברגע שלא יהיו במות כנראה ששבט לוי יהיה מובטל, על כן החוק דורש לדאוג ל"מעשר" (חוקי מלחמה), נדבות, תרומות ומתנות שיש לתת לשבט מאחר ואין להם נחלה שאותם הם יכולים לעבד.

דברים ט"ז (פסוקים 21-22):

החוק דורש לא לעבוד את האשרה והפריון.

נטיעת עץ אשרה ליד מזבח אלוהים – תפיסה סינקרטיסטית כלומר מיזוג השקפות דתיות שונות. בנוסף אין להקים מצבה (אבן גדולה שהציבו עובדי אלילים לצד מזבחותיהם). מטרת החוקים האלה היא איסור עבודה זרה

 

דעות לגבי הספר שמצאו בבית המקדש:

הפרשנים חלוקים בדעותיהם לגבי הספר שמצאו בבית המקדש – עמדת הפרשנים המסורתיים / עמדת הפרשנים המודרניים:

 

עמדת הפרשנים המסורתיים:

הפרשנים המסורתיים טוענים שהספר שנמצא הוא מ5 חומשי תורה שמשה חיבר בתקופת הנדודים במדבר. העם נדרש להקריב קורבן בכל מקום אבל עם כניסתם לארץ, העם נדרש להקריב קורבן "במקום אשר יבחר ה'" (הכוונה לירושלים). לא מזכירים את ירושלים בשמה מאחר ואז היא עוד לא נכבשה.

 

עמדת הפרשנים המודרניים:

הפרשנים המודרניים טוענים שהספר שנמצא הוא ספר דברים. זה ספר שהתגבש בימי המלך חזקיהו שהיה בעד ריכוז פולחן, אחר כך הספר אבד או נגנב בבית המקדש ובתקופת יאשיהו, סופר המלך מצא אותו, ערכו את הספר וסיימו לכתוב אותו בשנת 622 לפני הספירה. לדעת החוקרים המודרניים, בספר לא מצוין בכוונה השם ירושלים אלא "המקום אשר יבחר ה'" וזאת במטרה לתת לספר אופי עתיק. אילו היה כתוב שם ירושלים זה היה מעורר חשד שהספר נכתב מאוחר יותר ולא בידי משה. לדעת החוקרים, המטרה הייתה ליצור את האופי העתיק בשביל שהחוקים יחולו על כולם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *