חיבור מכתב

חיבור מכתב

פרטי הכותב

3 Hanadiv St.                 כתובת

Herzelia                        עיר

(שורה רווח)

January 11, 2016           תאריך

(שורה רווח)

פרטי הנמען

Mr. Ran Cohen                  שם ושם משפחה

Manager                             תפקיד

Coca Cola Company         מקום עבודה

5 Ben Yehuda St.              כתובת

Tel Aviv                               עיר

(שורה רווח)

Dear Mr. Cohen,

(שורה רווח)

Re: A Complaint Letter

 

פסקת פתיחה – מציגה את הנושא של המכתב ואת הסיבה לכתיבתו. גזור מנושא החיבור. לרוב שני משפטים: אחד כללי יותר והשני קצת מפרט. דוגמאות –

מכתב שהוא התייחסות לנושא / תגובה / בקשה

– I am writing this letter in order to express my opinion about…

– I am writing this letter regarding…

– I am writing this letter in response to…

– I am writing this letter in order to suggest…

– I am writing this letter in order to draw your attention…

– I am writing this letter in order to express my opposition to/support for…

מכתב תלונה

– I am writing this letter in order to complain about…


מכתב המלצה

I am writing this letter in order to recommend…


הגשת מועמדות

I am writing this letter in order to apply myself for…

 

פסקאות גוף

כל אחת מפסקאות הגוף תתחיל במשפט כללי שמציג את הנושא שלה, שיפותח בהמשכה.

 

פסקת סיום

נסכם את נושא המכתב תוך פניה לקורא. תהיה קשורה לפסקת הפתיחה ותפרט אותה יותר.

(שורה רווח)

 

משפט סיום

נציין את הציפייה שלנו מהקורא. דוגמאות –

Thanking you in advance.

Looking forward to hearing from you soon.

I am looking forward to your reply.

I hope you will take my remarks/ advice into consideration.

If you require any further information, do not hesitate to contact me.

 

ברכה

Sincerely Yours,

שם מלא (בדוי)

    Mario Lui.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *