גישות דמוקרטיות – ליברליות – סיכום

גישות דמוקרטיות – ליברליות

 

דמוקרטיה ליברלית – אינדיבידואלית

דמוקרטיה ליברלית-אינדיבידואלית שמה את האדם במרכז כיצור אוטונומי להחליט מה טוב עבורו. על המדינה לאפשר לו לממש את עצמו בצורה הטובה ביותר.

עיקרי השקפת העולם

 1. במרכזה עומד הפרט וזכויותיו
 2. תפקיד המדינה: לאפשר לכל אזרח לממש את רצונותיו וזכויותיו באופן המרבי, ללא התייחסות להשתייכותו האתנית-תרבותית.
 3. כל אזרח \ קהילה חופשיים לקבוע לעצמם את ערכיהם.
 4. למדינה אין ערכים שהיא מעוניינת לקדם.

סוג הלאומיות בדמוקרטיה זו, היא לאומיות אזרחית – פוליטית.


חסרונות

 1. מקשה על המדינה ליצור מסגרת מאוחדת ותחושת זהות משותפת לאזרחיה.

לא יהיה מכנה משותף ("דבק") שיחבר בין האזרחים וימנע תחושות ניכור.

 1. אין הכרה בזכויות מיעוטים וקבוצה (ולכן קבוצות שונות יתקשו לשמור על הייחוד שלהן).

 

דמוקרטיה ליברלית – רפובליקנית

דמוקרטיה ליברלית-רפובליקנית שמה את הדגש על הכלל, הקהילה והקולקטיב. זהותו של הפרט נובעת בעיקר מהשתייכותו לאותו הכלל, והזדהותו עם הערכים.

עיקרי השקפת העולם

 1. הפרט הוא גם יחיד, וגם חלק מקהילה לאומית \ אזרחית.
 2. תפקיד המדינה: גם נועדה לאפשר את טובת הכלל ואת מימוש ערכי הקהילה המשותפים, הנקבעים בתהליך דמוקרטי (בנוסף לשמירה על חופש הפרט).
 3. נשמרות זכויות הפרט של כל האזרחים, גם של אלו שלא משתייכים לקבוצת הרוב המרכזי.

סוג הלאומיות בדמוקרטיה זו, היא לאומיות פוליטית \ אתנית.

חסרונות

 1. עלול לבטל זכויות פרט, למען קיום של זכויות הכלל.
 2. קבוצות שאינן חלק מהתרבות המרכזית עלולות להיות מודרות ומוחלשות.

דמוקרטיה ליברלית – רב-תרבותית

דמוקרטיה ליברית רב-תרבותית רואה את החברה כמורכבת מקבוצות תרבותיות שונות.
המדינה מחויבת להכיר בקבוצות השונות, ולאפשר להן לממש את הייחודיות שלהן.
כל הקבוצות שוות זו לזו, והמדינה לא נותנת עדיפות לאף אחת מהן. במקביל לתמיכה בקבוצות השונות, המדינה מנסה לייצר מסגרת משותפת, אליה יוכלו להשתייך כל הקבוצות.

עיקרי השקפת העולם

 1. הפרט הוא גם יחיד, וגם חלק מקהילה (לאומית \ אתנית-תרבותית \ דתית)
 2. תפקיד המדינה: לתמוך בקהילות השונות באופן שווה (בנוסף לשמירה על חופש הפרט)
 3. התמיכה נעשית בעיקר ע"י תקצוב הקבוצות השונות, ונכחתן במרחב הציבורי
 4. הקבוצות שוות בעייני המדינה

סוג הלאומיות בדמוקרטיה זו, היא לאומיות אתנית – תרבותית.

חסרון – עלול להיווצר קושי בקיום מסגרת מאחדת, וביצירה של תחושת זהות משותפת.

 

השוואה

 

דמוקרטיה

 

  אינדיבידואלית רפובליקנית רב תרבותית
 

דגש על

 

הפרט

 

 

הכלל

 

הקבוצות השונות

 

ערכים משותפים

 

אין

 

יש

 

לכל קבוצה יש ערכים. במקביל המדינה מנסה ליצור מסגרת משותפת

 

 

המרחב הציבורי

 

 

ניטרלי

 

מושפע מהכלל

 

מושפע מכל הקבוצות

 

יחס לקבוצות מיעוט

 

 

לא מכירה, לא מממנת

 

מכירה, לא מממנת

 

מכירה, מממנת

 

סוג לאומיות

 

 

פוליטית

 

פוליטית \ אתנית

 

אתנית – תרבותית

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *