בעיית הסתברות

אין קשר בין סעיף א לבין סעיף ב.

נדרש תרשים עץ.

הוצאת כדורים משני כדים עם החזרה.

כדורים לבנים ושחורים.