חגי פרק א

פסוק 1: הנביא חגי משמיע את הנבואה שלו באחד באלול בשנת 520 לפני הספירה. פסוק 2-3: הנביא מצטט את העם שטוען שעדיין לא הגיעה העת לבנות את בית המקדש בגלל שהמצב הכלכלי נוראי כי הייתה בצורת ולא יכלו לבנות את בית המקדש בצורה מפוארת כמו בית המקדש הקודם. פסוק 4: הנביא משתמש בשאלה רטורית לשאול […]

חגי פרק א Read More »