תהילים קלז

פרק זה הוא מזמור של הגולים בבבל שנכתב לאחר חורבן בית המקדש והגלות. יכול להיות שירמיהו הוא זה שכתב את המזמור. המזמור מתחלק לשלושה חלקים: •חלק ראשון – הבכי והעצב: פסוק 1: המזמור נפתח בתיאור של גלות בבל. העם יושב ליד הנהרות שלהם (דבר המסמל על עושר ושפע) ולמרות זאת הם עצובים בגלל שהם מתגעגים […]

תהילים קלז Read More »