דקדוק

Present Simple

Present Simple מבני משפטים חיובי פועל נושא   V1 I, you we they I work V1 + S He, she, it She works   שלילי פועל פועל עזר ומילת שלילה נושא   V1 Do not (don’t) I, you, we, they I don’t work Does not (doesn't) He, she, It She doesn't work   שאלה פועל […]

Present Simple Read More »

Past Simple

Past Simple   מבנה המשפטים חיובי V2 + S I ate yesterday   שלילי V1 + did not + S I did not eat yesterday.   שאלה V1 + S + Did Did I eat yesterday?     מתי משתמשים בזמן זה? לפעולה בעבר שהתבצעה בזמן ידוע ומוגדר כשיש תשובה לשאלה "מתי"     ביטויי

Past Simple Read More »