עקרונות הדמוקרטיה

עקרון שלטון החוק – סיכום

עקרון שלטון החוק עקרון דמוקרטי, לפיו גם האזרחים וגם רשויות השלטון כפופים לחוק, אשר התקבל בדרך דמוקרטית ע"י רשות מחוקקת, שנבחרה בבחירות דמוקרטיות. עיקרון זה מבטא את רעיון האמנה החברתית וההסכמיות בין האזרחים על מסגרת מדינית משותפת ("כללי משחק") המחייבת את הכלל לפעול לפי הכללים. על החוק להיות שוויוני בתוכן ובאכיפה. תוכן החוק מבטא רעיונות […]

עקרון שלטון החוק – סיכום Read More »

עקרון הפלורליזם – סיכום

עקרון הפלורליזם   פלורליזם = ריבוי   עקרון דמוקרטי הקובע כי החברה הדמוקרטית המודרנית מורכבת מקבוצות רבות ומגוונות, המייצגות קשת של דעות. השקפת עולם פלורליסטית מכירה בקיומה של שונות בחברה האנושית, ומכירה בזכותן של קבוצות שונות להתקיים ולפעול למען האינטרסים שלהן. הפלורליזם מתקיים בתחומים רבים – כלכלה (ארגוני עובדים), פוליטיקה (ריבוי מפלגות) ועוד.    

עקרון הפלורליזם – סיכום Read More »

עקרון הסובלנות – סיכום

עקרון הסובלנות   עקרון דמוקרטי. היכולת לקבל את השונה ולנהוג בו בכבוד, גם אם קבלת דעותיו של השונה כרוכה בסבל עבורנו. הסובלנות נובעת מתוך ההכרה בזכותו של האדם לכבוד ובחירתו להיות שונה מאחרים, להאמין, לחשוב ולנהוג ע"פ דרכו. קיומה של הסובלנות כערך בתוך המדינה והחברה מאפשרת את מימוש הפלורליזם. אדם סובלני יימנע מתגובה אלימה כלפי

עקרון הסובלנות – סיכום Read More »

עקרון הכרעת הרוב – סיכום

עקרון הכרעת הרוב   במשטר דמוקרטי העם מורכב מקבוצות שונות בעלות אינטרסים ורצונות שונים. ניהול המדינה מחייב קבלת החלטות, וכאשר מתגלות מחלוקות בניהול החברה והמדינה, יש צורך להכריע על מנת שיהיה ניתן לקבוע מדיניות. ההכרעה במשטר הדמוקרטי, נעשית על בסיס עקרון "הכרעת הרוב", שכן בדרך זו מתקבלות ההחלטות על פי רצונו של רוב העם (המימוש

עקרון הכרעת הרוב – סיכום Read More »

עקרון ההסכמיות – סיכום

עקרון ההסכמיות על מנת שיתקיים משטר דמוקרטי יציב, וכדי שהקבוצות השונות הקיימות בחברה יוכלו לחיות יחד מבלי לוותר על חילוקי הדעות ביניהן, חייבים כל מרכיבי החברה להגיע להסכמה רחבה על "כללי משחק", ועל הסכמה רחבה בנושאים מרכזיים, כגון: סוג משטר גבולות המדינה קבלת השלטון שנבחר בבחירות דמוקרטיות כשלטון לגיטימי ההסכמיות מתבטאת באמצעות הסדרים ("כללי משחק"),

עקרון ההסכמיות – סיכום Read More »