אזרחות

לאומיות ומדינת הלאום – סיכום

לאומיות ומדינת הלאום   קבוצה אתנית קבוצת אנשים החולקים יסודות משותפים שאינם פרי בחירה (הש"ד מ"ת). הקבוצה רוצה לשמר את היסודות המשותפים לה, ולא שואפת להגדרה עצמית. דוגמה: הדרוזים בישראל.   היסטוריה שפה דת (לפעמים) מוצא ניתן לזכור ע"פ ראשי התיבות מנהגים הש"ד מ"ת מורשת תרבות     לאומיות רעיון מדיני, השקפת עולם הטוענת שלכל […]

לאומיות ומדינת הלאום – סיכום Read More »

מקומה של מדינת ישראל בחיי העם היהודי – סיכום

מקומה של מדינת ישראל בחיי העם היהודי לפי הכרזת העצמאות, מדינת ישראל ייעדה את עצמה להיות מדינתו של כל העם היהודי: מחויבת ליהודי התפוצות – "..תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי .. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות". פונה ליהודי התפוצות בבקשה לתמיכה – "אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד

מקומה של מדינת ישראל בחיי העם היהודי – סיכום Read More »

מאפיינה של מדינת ישראל כמדינה יהודית – סיכום

מאפיינה של מדינת ישראל כמדינה יהודית   הסדר הסטטוס קוו ("מצב הדברים הקיים") על מנת שהציבור החילוני והדתי יוכלו לחיות יחד, למרות חילוקי הדעות, נחתם בשנת 1947, בערב הקמת המדינה, הסדר פשרה בין מפלגות הפועלים והמפלגות הדתיות החרדיות, הידוע בשם "הסדר הסטטוס קוו". לפי הסדר זה, מעמד הדת במדינה נשאר כפי שהיה בארץ ישראל בתקופת

מאפיינה של מדינת ישראל כמדינה יהודית – סיכום Read More »

המיעוטים בישראל – סיכום

המיעוטים בישראל   הגדרה קבוצת מיעוט היא קבוצה בעלת מאפיינים לאומיים, אתניים, תרבותיים, לשוניים וכו', אשר שונים משל קבוצת הרוב. חברי הקבוצה חשים שונים מרוב האוכלוסייה בתוכה הם חיים. כלומר, השוני הוא גם תודעתי ולא רק חיצוני. לרוב, קבוצות המיעוט מעוניינות לשמור על ייחודן התרבותי-אתני, ולא מעוניינות להיטמע \ להשתלב בתרבות \ דת של קבוצת

המיעוטים בישראל – סיכום Read More »

עיקרי החלטת האום על החלוקה, 181 – סיכום

עיקרי החלטת האום על החלוקה, 181   החלטת האו"ם התבססה על שתי הנחות יסוד ליהודים ולערבים יש זיקה מוצדקת לשטחי א"י המערבית שני הלאומים לא יכולים להקים מדינה משותפת, בשל העוינות ביניהם   עיקרי ההחלטה יקומו שתי מדינות: יהודית וערבית.   בתכנית החלוקה מפורטים באופן מלא הגבולות ושטחי שתי המדינות העתידות לקום.   המשטר בשתי

עיקרי החלטת האום על החלוקה, 181 – סיכום Read More »