דמוקרטיה – הגדרות בלבד – סיכום

 

 

קבוצה אתנית

 • קבוצת אנשים בעלי יסודות משותפים שאינם פרי בחירה
 • היסטוריה, שפה, דת (לא תמיד), מורשת, תרבות
 • רוצים לשמר את היסודות המשותפים להם
 • לא שואפים להגדרה עצמית

 

 

לאומיות

 • השקפת עולם מדינית
 • טוענת שלכל לאום (עם) יש זהות משותפת, והוא זכאי למדינה משלו
 • במסגרת המדינה הוא יקיים, ישמר ויקדם את הזהות

 

לאום

 • קבוצת האנשים בעלי המאפיינים המשותפים
 • שואפים להגדרה עצמית בזיקה לטריטוריה מסוימת (הלאומיות)
 • מעוניינים לקדם ערכים משותפים

 

 

עקרון שלטון העם

 • המדינה קמה ע"י העם, מתוך הסכמה הדדית (האמנה החברתית) ולמענו
 • העם (כולל את כל האזרחים – הרוב והמיעוט) הוא השליט ומקור כל הסמכויות במדינה
 • בשל אילוצים שונים המדינה מנוהלת בפועל ע"י נציגים הנבחרים בבחירות
 • אפשר להשפיע על השלטון (למשל בהשתתפות פוליטית)

 

 

משאל עם

 • כלי למימוש שלטון העם
 • הקרוב ביותר לדמוקרטיה ישירה
 • פניה של השלטון אל כלל אזרחי המדינה בשאלה חשובה ואקטואלית
 • העם מתבקש להכריע בנוגע לשאלה ספציפית, בתשובה חד משמעית (כן / לא)

עקרון הפלורליזם

 • עקרון דמוקרטי
 • קובע שחברה דמוקרטית-מודרנית מורכבת מקבוצות רבות
 • מכיר בקיומה של השונות, ובזכותן של קבוצות שונות להתקיים ולפעול למען עצמן
 • מתקיים בתחומים רבים – כלכלה (כמו ארגוני עובדים), פוליטיקה (ריבוי מפלגות) ועוד.

 

 

עקרון הסובלנות

 • היכולת לקבל את השונה ולנהוג בו בכבוד, גם אם קבלת דעותיו כרוכה בסבל עבורנו
 • מכירה בזכות האדם לכבוד, ובבחירתו להיות שונה מאחרים: להאמין, לחשוב ולנהוג בדרכיו.
 • קיומו בחברה ובמדינה מאפשר את מימוש הפלורליזם
 • אדם סובלני יימנע מתגובה אלימה כלפי דעות שלא מקובלות עליו

 

 

עקרון ההסכמיות

 • רכיבי החברה צריכים להסכים על הסדרים ועל נושאים מרכזיים (משטר, גבולות, השלטון)
 • למען קיום משטר דמוקרטי יציב
 • למען שהקבוצות השונות בחברה יוכלו לחיות יחד, מבלי לוותר על חילוקי הדעות ביניהן
 • ככל שעולה רמת ההסכמה בדבר הנושאים המרכזיים, כך גדלה יציבותה של המדינה
 • בישראל יש הסכמה על האופי הדמוקרטי והיהודי, אך לא בענייני דת ומדינה, חוקה וגבולות

 

 

עקרון הכרעת הרוב

 • במשטר דמוקרטי העם מורכב מקבוצות בעלות אינטרסים ורצונות שונים
 • ניהול החברה והמדינה מחייב קבלת החלטות
 • כשנוצרת מחלוקת, צריך להכריע כדי לקבוע מדיניות
 • ההכרעה במשטר הדמוקרטי נעשית ע"ב עקרון הכרעת הרוב
 • כך מתקבלות ההחלטות לפי רצון רוב העם
 • המימוש הטוב ביותר של עקרון "שלטון העם"
 • משמש לקבלת החלטות ופתירת סכסוכים בדרך של שלום בחברה דמוקרטית פלורליסטית
 • בניגוד למדינות לא דמוקרטיות, החלטות הרוב במדינה דמוקרטית לא פוגעות ביכולת המיעוט לחיות בדרכו, ולא פוגעת בזכויות אדם.
 • כלומר, הרוב קובע אבל לא פוגע.
 • כשהרוב מנצל את כוחו לרעה ופוגע בקבוצות מיעוט, זהו מצב של עריצות הרוב.

 

הזכות לחיים וביטחון

 • זכותו של אדם לא להיות נתון לפגיעה בחייו או בגופו, ולחיות ללא פחד מפגיעה אפשרית
 • על המדינה מוטלת החובה להגן על זכות זו, מתבטא בחוקי המדינה ובקיום מוסדות ביטחון
 • הזכות לחיים היא הראשונה במעלה והבסיסית ביותר, שכן אדם שאינו חי לא יכול ליהנות משאר זכויותיו

 

 

הזכות לחירות

 • זכותו של אדם לכלכל את חייו כרצונו, לבחור את בחירותיו ולשאת באחריות להן
 • נובעת מהכרה כי האדם הוא יצור אוטונומי ותבונתי הרוצה לשלוט בחייו
 • תוגבל כשהאדם עלול לפגוע בזכויות של אחרים, בחברה או בעצמו

 

 

חירות המחשבה והדעה

 • זכותו של אדם לגבש לעצמו דעה בכל תחום (מוסר, דעה, פוליטיקה וכו')
 • זכותו של אדם להחזיק בכל דעה, גם אם היא לא מקובלת או נתפסת כמסוכנת
 • (במקרה של "מסוכנת", כל עוד היא אינה מקבלת ביטוי חיצוני)
 • זהו תנאי לכך שהאדם יהיה חופשי ואוטונומי בצורה מלאה

 

 

חירות המצפון

 • זכותו של אדם להחזיק בדעות מסוימות (בעיקר מוסריות) הנובעות ממקורות שונים (דתיים, חילוניים, תאוריות, מוסר וכו')
 • אדם עשוי לקבל זכות לסרב לפעולה כי היא פוגעת במצפונו
 • כוללת גם פעולה חיצונית – אדם זכאי לחיות לפי ערכיו האישיים ולסרב לפעול בניגוד למצפונו

 

 

חופש הביטוי

 • זכותו של אדם לבטא את עצמו, את דעותיו, אמונותיו, רגשותיו והעדפותיו בפומבי
 • ובכל דרך שיבחר – בדיבור, בכתב, באמצעים אומנותיים ועוד.
 • זהו מימוש חירות המחשבה והדעה
 • זכות הכרחית לקיום דמוקרטיה אמיתית המבוססת על דיון, החלפת דעות וביקורת השלטון.
 • השלטון לא רשאי למנוע פרסום דעה רק בשל היותה שגויה בעיניו.

זכות הציבור לדעת וחופש המידע

 • זכותו של אזרח לקבל ולהחליף מידע מגוון, ככלי לגיבוש עמדות
 • מקור מידע חשוב הן רשויות השלטון ומחובתן לספק לו את המידע

 

 

חופש ההתארגנות \ התאגדות

 • זכותו של אדם להתארגן בקבוצה כדי לקדם מטרה משותפת
 • מאפשרת לאינדיבידואל השגת יעדים בדרך ייחודית
 • מאפשרת הגשמה עצמית וקידום מטרות בצורה טובה יותר
 • התחום הבולט של חופש ההתאגדות הוא התאגדות פוליטית (אך לא רק)
 • תוגבל כשההתאגדות מהווה סכנה לציבור, או עלולה לפגוע בזכויות של אחרים

 

 

חופש הדת

 • זכותו של אדם לבחור בדת מסוימת, להאמין בה ולהשתייך אליה ע"י קיום פולחנה
 • יכול להתבצע בפומבי או בפרטי
 • מותנה בכך שאינו פוגע באחרים

 

החופש מדת

 • זכותו של אדם להחליט לא להאמין, לא לקבל את הדת ולא להשתייך לאף דת
 • לא ניתן לכפות על אדם לקיים פולחן דתי, או למנוע ממנו זכויות כלשהן אם אינו מאמין

 

 

חופש התנועה

 • זכותו של אדם לנוע בחופשיות ממקום למקום בארץ או בחו"ל
 • ניתן להגביל רק ע"י צו של בית משפט (מעצר, כליאה, אשפוז בכפייה וכו').

 

 

חופש העיסוק

 • זכות של אדם לבחור (1) בכל מקצוע וגם לעסוק (2) בו בפועל
 • במידה והתחום דורש רישיון מיוחד, יש לקבל את הרישיון ורק לאחר מכן לעסוק בתחום

חופש האסיפה וההפגנה

 • זכותו הפוליטית של אדם להביע את דעותיו ע"י התאספות עם אנשים נוספים והבעת מחאה לא אלימה, כחלק מהפגנה.

 

 

 

חופש הנישואין

 • זכותו של אדם להינשא לכל אדם שיבחר.

 

 

 

הזכות לקניין (רכוש)

 • זכותו של אדם לשמור ולעשות כרצונו ברכוש שצבר \ קיבל \ ירש
 • ללא סכנה שיילקח ממנו
 • כולל כל רכוש פיזי וכן רכוש רוחני (כגון יצירה מוזיקלית)

 

 

 

הזכות לשוויון

 • זכותו של אדם לקבל יחס זהה לשל אחרים, ללא הבדל דת, גזע ומין
 • נובעת מכך שכל בני האדם נולדו חופשיים ושווים בערכם ובזכויותיהם
 • לכן אין להפלות אדם בשל זהותו, שיוכו או עקב סממן חיצוני
 • דת, גזע, מין, העדפה מינית, צבע עור וכו'
 • מתבטאת במדינה הדמוקרטית בכל הקשור לשוויון בתוכן החוק ובאכיפתו

 

 

אפליה פסולה

 • התייחסות שונה באופן פוגעני
 • כלפי אנשים שווים
 • אין שוני רלוונטי המצדיק זאת

 

העדפה מתקנת

 • התייחסות שונה
 • כלפי אנשים שווים לכאורה
 • במטרה לשפר קבוצות מקופחות \ בעלות נתוני פתיחה טובים פחות משל שאר החברה
 • ניתנת לזמן מוגבל עד שנסגרים \ מצומצמים הפערים
 • מטרתה צמצום פערים חברתיים – כלכליים, ושינוי התייחסות סטריאוטיפית

 

הבחנה

 • התייחסות שונה ע"י הטבה
 • כלפי אנשים השונים באופן רלוונטי בצרכים \ יכולת \ כישורים
 • לא מוגבלת בזמן, ניתנת כל עוד השוני מתקיים

 

 

הזכות להליך משפטי הוגן

 • אדם חף מפשע עד שלא הוכחה אשמתו
 • לכן, יש להעניק הגנה על זכויות האדם מפני פגיעות לא מוצדקות בכל התהליך המשפטי: מרגע בו אדם נחשד בביצוע עבירה ועד לענישתו
 • מטרת הזכות היא להבטיח שהפגיעה בזכויות החשוד תהיה מוצדקת, ולפי חוק
 • הקפדה על הליך הוגן חשובה ביותר בשמירה על זכויות האדם בחברה דמוקרטית, מכיוון שהליך ההעמדה לדין \ מעצר, פוגעים מבסיסים קשות בזכויות (חירות, שם טוב, פרטיות).

 

 

הזכות לכבוד

 • זכותו של אדם שלא להיות נתון ליחס משפיל ומעליב
 • מכירה באנושיות בני האדם ועקב כך בכבוד האנושי
 • קשורה לתחושת הכבוד ולדימוי העצמי
 • נכללות בה: הזכות לשם טוב, הזכות לפרטיות והזכות לצנעת הפרט
 • בהליך שיפוטי קשה להגן על זכות זו, מכיוון שהיא לא מוחשית או ניתנת למדידה

 

 

הזכות לפרטיות

 • זכותו של אדם לחיות ללא חשיפה, התערבות, מעקב או חדירה לחייו ולתחומו הפרטי ללא הסכמה.
 • חדירה לפרטיות \ חשיפת פרטים עלולה להביא לפגיעה בכבוד, ובאפשרות לפיתוח אוטונומי.

הזכות לשם טוב

 • זכותו של אדם ששמו לא יוכפש
 • זכותו שלא יפרסמו אודותיו \ על אורחותיו \ על דעותיו מידע שקרי ופוגע

 

 

זכויות חברתיות

 • זכויות אותן מעניקה המדינה ע"י הקצאת משאבים ושירותים
 • כדי להבטיח מינ' קיום אנושי (במדינה ליבראלית) \ קיום בכבוד (במדינה סוציאל-דמוקרטית)
 • מאפשרות מימוש זכויות טבעיות, חיי כבוד ופיתוח עצמי כיצור אוטונומי בעל חיי משמעות
 • ניתנות לכל מי שמנהל שגרת חיים במדינה
 • כל מדינה מחליטה מהי מידת הזכויות החברתיות בה, בהתאם ליכולותיה הכלכליות

 

 

הזכות לחינוך

 • זכותו של ילד לקבל מהמדינה השכלה ללא תשלום, במטרה לרכוש ידע ומיומנות
 • כדי שיוכל בעתיד לספק את צרכיו ולהיות אזרח עצמאי

 

 

הזכות לבריאות

 • זכותו החברתית של אדם לחיות בגוף בריא ושלם
 • ולקבל מהמדינה שירותי בריאות וטיפול רפואי כשהוא חולה או פצוע

 

 

הזכות לרמת חיים נאותה

 • זכותו של אדם לחיות ברמת חיים סבירה, המאפשרת קיום אנושי בסיסי
 • מאפשר לו לחיות כאדם חופשי המסוגל לחשוב ולקבל החלטות רציונליות
 • תפקיד המדינה הוא לקבוע מהו קיום בכבוד ולאפשר אותו לאזרחיה

 

 

הזכות לדיור

 • הזכות לקורת גג ותנאי מגורים נאותים.

זכויות עובדים ותנאי העסקה

 • זכותו של אדם עובד לקבל תנאי העסקה נאותים והוגנים
 • שכר מינימום, הגבלת שעות עבודה, מנוחה, פיצוי עבודת לילה, תשלום ימי חופשה והבראה, תשלום שעות נוספות, הזכות להקים איגוד מקצועי ולהיות חבר בו, הזכות לשבות וכו'
 • המדינה יוצרת מקומות עבודה ומסייעת לאנשים למצוא עבודה.

 

 

זכויות קבוצתיות \ זכויות מיעוטים וקבוצה

 • ברוב המדינות הדמוקרטיות קיימות קבוצות מיעוט
 • קבוצות אלו שואפות לשמור על ייחודן
 • הן מבקשות מהמדינה להכיר בהן כקבוצה נפרדת, ולספק להן את האמצעים הדרושים לשמירת זהותן – מימון חינוך נפרד, שימור השפה, דת ושימור תרבות ומנהגים
 • כל מדינה מחליטה האם ובאיזה היקף להעניק זכויות לקבוצות המיעוט
 • לא כל המדינות רואות עצמן מחויבות לשמור על זכויות אלו
 • ישנן מדינות בעלות מדיניות ליבראלית-קיצונית, המכונה "אוניטריזם", שלא מאפשרת הבעת שונות תרבותית ומנסה לגרום לכך שהמיעוט ייטמע ברוב.
 • לדוגמה, צרפת לא מאפשרת למיעוטים השונים מערכת חינוך נפרדת.
 • יש מדינות המכירות במיעוטים ומעניקות להם את האמצעים הדרושים לשמירה על זהותן
 • בישראל המדיניות היא לתת למיעוטים לשמור על הזהות הייחודית להם, ע"י הענקת מערכת חינוך נפרדת והכרה בשפתם כשפה רשמית.
 • "קבוצה" בעלת מאפיינים מיוחדים אשר נהנית מהזכות לשימורם, היא לא רק קבוצה לאומית אלא גם קבוצה המתבססת על דת, שפה או תרבות ייחודית והיא נפרדת משאר האוכלוסייה.
 • בהקשר זה, גם החרדים בישראל (על אף שאינם מיעוט אתני או דתי) נחשבים לקבוצה בעלת מאפיינים ייחודיים הנהנת מזכויות קבוצה (למשל מערכת חינוך נפרדת).

 

 

זכויות מדור ראשון

 • כבוד
 • חירות
 • הליך הוגן
 • חיים וביטחון
 • שוויון
 • קניין
 • (כ"ח הש"ם).

 

 

זכויות מדור שני

 • עובדים
 • חינוך
 • בריאות
 • דיור
 • רמת חיים נאותה

 

 

זכויות מדור שלישי

 • דת
 • שפה
 • תרבות
 • חינוך

 

 

עקרון הגבלת השלטון

 • במדינה המודרנית, השלטון מרכז בידו כוח רב
 • יש חשש אמיתי שהשלטון יעשה שימוש לרעה בכוח זה, ויפגע בזכויות האדם ובמיעוט
 • לכן יש להגביל את השלטון
 • במדינה הדמוקרטית, הגבלת השלטון מתבצעת בדרכים רבות
 • הפרדת רשויות, אמצעים מוסדיים הקבועים בחוק ואמצעים לא מוסדיים הפועלים באופן וולונטארי.

 

 

הפרדת רשויות

 • למדינה שלושה מוקדי כוח עיקריים הבאים לידי ביטוי בשלוש הרשויות:
 • הרשות המחוקקת (הפרלמנט)
 • המבצעת (הממשלה)
 • השופטת (בתי משפט)
 • ע"י חלוקה לרשויות נוצרת מערכת איזונים ובלמים
 • בין הרשויות יש יחסי איזון, ריסון ובקרה, וכמו כן תלות הדדית
 • הכל נעשה במטרה להגביל את השלטון
 • לרוב ההפרדה לא מוחלטת
 • הפרדה מוחלטת הייתה גורמת לרשויות לשתק אחת את השנייה והן לא היו מתפקדות

 

ביקורת מוסדית פורמאלית

 • מטרתה להגביל את השלטון
 • נעשית ע"י מוסדות וגופים שלטוניים שתפקידם מוגדר בחוץ
 • למשל: בחירות, פרלמנט, מוסד מבקר המדינה, מערכת המשפט, היועמ"ש וחוקה.

 

ביקורת בלתי פורמאלית

 • מטרתה להגביל את השלטון
 • נעשית ע"י גופים, אזרחים או קבוצות המפקחים באופן וולונטארי ועצמאי על השלטון
 • למשל: תקשורת, דעת קהל, אמנות.

 

 

שיטת בחירות יחסית

 • בשיטה זו, ייצוג המפלגות בפרלמנט משקף את כוחן היחסי מול המתחרות
 • מודגש עקרון שלטון העם והפלורליזם
 • נוצרת מערכת של שלטון רב מפלגתי, כיוון שקל יותר להיכנס לפרלמנט
 • אף מפלגה לא זוכה לרוב, ולכן מפלגות נאלצות לחבור יחד כדי להגיע לרוב.
 • דרך לצמצום מספר המפלגות היא אחוז חסימה גבוה
 • אחוז חסימה גבוה פוגע בפלורליזם ובזכות לייצוג כי הוא לא מכניס לפרלמנט קבוצות קטנות.

 

 

אחוז חסימה

 • אחוז הקולות מכלל הקולות הכשרים שעל מפלגה לקבל כדי להכנס לפרלמנט.

 

 

שיטת בחירות רובית

 • בדרך זו, המדינה מחולקת לאזורי בחירה, בדר"כ כמספר מושבים הפרלמנט
 • בכל אזור בחירה נבחר ברוב קולות נציג אחד בלבד לפרלמנט
 • השיטה יכולה לגרום לכך שהמועמד הנבחר, זכה רק במיעוט קולות (מכלל הבוחרים)
 • עקב כך, היא עלולה לעוות את רצון הבוחר, כי מפלגה הנתמכת ע"י מיעוט (מכלל הבוחרים) זוכה ברוב המושבים.
 • מצמצמת את מס' המפלגות המיוצגות בפרלמנט. הסיכוי שמפלגות קטנות (מייצגות מיעוט, ציבור בוחריהן אינו מרוכז באיזור אחד), יזכו ברוב קולות באזור הבחירה הוא נמוך.
 • לא מעודדת יצירת מערכת רב-מפלגתית ומחזקת את היציבות השלטונית.

מוסד מבקר המדינה

 • תפקידו של מבקר המדינה הוא לבקר את הרשות המבצעת ולפקח עלייה
 • המבקר פועל בשמה של הכנסת – היא בוחרת בו ומקבלת ממנו ממצאים, ובודק האם מערכות המדינה פועלות כחוק, ע"פ כללי יעילות, חיסכון וטוהר המידות
 • הבדיקה נעשית ביוזמת מוסד מבקר המדינה ובמועדים הקבועים בחוק
 • המוסד בלתי-תלוי ברשות המבצעת והדו"ח שלו חייב להתפרסם ברבים
 • המבקר לא מעמיד לדין בעצמו, אבל הביקורת שלו בעלת חשיבות ומעוררת דיון ציבורי
 • אם הביקורת חמורה, המבקר מגיש דו"ח נפרד, וועדת הביקורת של הכנסת רשאית להחליט "מיוזמתה או על פי הצעת המבקר" על מינוי ועדת חקירה ממלכתית
 • כשיש חשד לעבירה פלילית, המבקר מעביר את ממצאיו ליועמ"ש, בהמלצה לחקירה פלילית.
 • פעמיים בשנה עורך המבקר מסיבת עיתונאים כדי לדווח על ממצאיו.

 

 

נציב תלונות הציבור

 • תפקיד נוסף של מבקר המדינה
 • מטפל בתלונות של אזרחים
 • אשר חושבים שנפגעו ישירות ע"י אחת מרשויות השלטון, אשר תחת אחריותו.

 

 

היועץ המשפטי לממשלה

 • מבטיח שהרשויות יפעלו כחוק, בהתאם לערכי החוקה ואינטרס ציבורי
 • בודק הצעות חוק ומזהיר במקרים שהן פוגעות בערכי המדינה
 • דעתו לא מחייבת, אך היא בעלת משקל רב ומנחה באופן משפטי את הממשלה.

 

 

חוקה

 • אוסף מנהגים, מסורות, כללים וחוקים.
 • קובע את עקרונות יסוד המדינה, ערכיה, הנורמות הפוליטיות שלה והכללים לפיהם תתנהל.
 • לרוב החוקה נכתבת בסמוך להקמת המדינה, או לאחר מהפכה
 • בה מוגדרות רשויות השלטון, סמכויותיהן ותפקידיהן, נוהלי הרכבת הרשויות והיחסים ביניהן
 • בחוקות רבות יש התייחסות מיוחדת לזכויות האדם.

 

 

 

חוקה פורמאלית

 • מסמך אחד
 • מתקבל באסיפה מכוננת
 • התוכן בעל אופי חוקתי (עקרונות \ אופי המדינה, רשויות השלטון, זכויות \ חובות האזרח)
 • בעלת מעמד על – כל חוק שנחקק חייב להיות בהתאם אליה
 • שינויים בה דורשים רוב מוחלט, או רוב מיוחד.

 

 

חוקה מטריאלית

 • חוקים שונים
 • אינם מרוכזים במסמך אחד
 • החוקים בעלי אופי חוקתי
 • מבחינת תוכנה, ולא צורתה, היא ראויה להיקרא חוקה.

 

 

וועדת חקירה פרלמנטארית

 • הכנסת רשאית להקים וועדת חקירה כזו, לבירור נושא ציבורי חשוב
 • תקנון הכנסת מפרט רק את הליך הקמת הועדה, ולא כולל הוראות מיוחדות בנושא הסמכות.
 • הפרשנות המקובלת היא שסמכויותיה של ועדת חקירה פרלמנטרית זהות לשל ועדות הכנסת הרגילות, למעט העובדה שהן לא רשאיות להציע חקיקה אלא רק להמליץ.
 • הרכב הועדה נקבע בהתאם ליחסי הכוחות הקיימים בכנסת, בדומה להרכבת וועדות הכנסת הקבועות.
 • בוועדות יושבים גם נציגי האופוזיציה.

 

 

וועדת חקירה ממלכתית

 • מתירה חקירה ובירור נושא ציבורי חשוב
 • ע"י וועדה ניטרלית לא-פוליטית
 • לרוב הנושא חמור, מערב את רשויות השלטון וגורם למשבר אמון בין הציבור לממשל
 • הוועדה מוקמת ע"פ החלטת ממשלה או וועדת הכנסת לביקורת המדינה
 • הממשלה קובעת את הסמכויות ותחומי הביקורת המוטלים על הוועדה
 • נשיא ביהמ"ש העליון קובע את הרכב הוועדה, ובראשה יושב שופט הזוכה לאמון הציבור
 • למניעת הטיות פוליטיות, עם החלטה על הקמת וועדה מסתיימת מעורבות גורמים פוליטיים.
 • סמכויות הוועדה הן שימוש כמעין גוף משפטי, זימון עדים, חיוב בהצגת מסמכים, הטלת קנס על מי שמסרב להופיע בפניה וניתנת חסינות לחברי הוועדה מפני תביעות לשון הרע.

עקרון שלטון החוק

 • רשויות השלטון והאזרחים כפופים יחד לחוק
 • החוק התקבל בדרך דמוקרטית ע"י רשות מחוקקת, שנבחרה בבחירות דמוקרטיות
 • העיקרון מבטא את רעיון האמנה החברתית וההסכמיות בין האזרחים על מסגרת מדינית משותפת (כללי משחק), המחייבת את כולם לפעול לפי הכללים
 • החוק צריך להיות שוויוני באכיפה ובתוכן
 • תוכן החוק מבטא רעיונות דמוקרטיים
 • לא ניתן לפגוע בזכויות של אזרח ללא הסכמה מפורשת בחוק.

 

 

עבריינות פלילית רגילה

 • הפרת חוק הנעשית ממניעי תועלת אישית (כסף, מעמד)
 • לא ממניעי מוסר
 • המבצע יכול להיות כל אדם, כולל בעל תפקיד ציבורי
 • המניע הוא השגת טובה אישית, או רווח

 

 

עבריינות אידאולוגית פוליטית

 • הפרת חוק ממניעי השקפת עולם (דתית, פוליטית, מוסרית) ובמטרה לשנות את המציאות
 • המבצע יכול להיות כל אדם, כולל בעל תפקיד ציבורי
 • המניע הוא שינוי מדיניות ממשלה והבעת מחאה, מתוך השקפת עולם \ אידאולוגיה

 

 

עבריינות שלטונית

 • עובד ציבור
 • בעל סמכות שלטונית
 • מפר חוק תוך כדי מילוי תפקיד ציבורי
 • תוך כדי הפעלת סמכויות שלטוניות
 • בכוונה (אמיתית או מזויפת) לשרת את טובת המדינה או את טובתו של ציבור מסוים
 • לדוגמה: הפעלת כוח על עצור ע"י איש משטרה כדי להוציא הודאה
 • המבצע יכול להיות איש ציבור בלבד

 

 

 

אי ציות מטעמי מצפון

 • האדם רואה בחוק פגיעה במצפונו או\ו בערכיו האישיים (צדק, מוסר ואמונה)
 • מעמיד את אמונתו מעל החוק
 • מוכן לשלם את המחיר על אי-הציות
 • לא בהכרח מנסה לשנות את המציאות, אלא מרחיק את עצמו מסיטואציות שיפגעו בו
 • למשל: אי הסכמה ללבוש נעלי עור.

 

 

פקודה בלתי חוקית בעליל

 • המקרה היחיד בו יש חובה לא לציית לפקודה
 • הפקודה ניתנת ע"י מפקד מוסמך או רשות מוסמכת
 • הפקודה הפוגעת בערכי מוסר ומצפון במידה "הדוקרת את העין ומקוממת את הלב"
 • כלומר, נוגדת מוסר בסיסי של כל אדם
 • נותן הפקודה יועמד לדין על שנתן פקודה מסוג זה.

 

 

האמנה החברתית

 • החברה והמדינה הן פרי הסכמה בין בני אדם חופשיים ושווים
 • כל אחד מהם מכיר בכך שיש אינטרסים המשותפים לו ולחבריו
 • ביטחון, חירות, רווחה וכו'
 • המדינה המודרנית היא כריתת אמנה חברתית בין בני האדם

בינם לבין עצמם; ובינם לבין המדינה

 • הכל נעשה במטרה שהמדינה תפעל לטובת העם ותגן על חרותו.

 

 

דמוקרטיה (כצורת ממשל)

 • שימת דגש על מוסדות, כללים ודרכי ניהול ההכרחיים למשטר דמוקרטי
 • בחירות, הכרעת רוב, הפרדת רשויות, שלטון החוק, שוויון בפני החוק
 • מקור הכוח לשלטון מגיע מהעם
 • לרצון העם יש מקום מרכזי בניהול הדמוקרטיה.

 

 

 

דמוקרטיה (כערך, השקפת עולם, אורח חיים)

 • מערכת ערכים שממרכזה האדם
 • מושתת על עיקרון זכויות האדם
 • האדם הוא ערך מיוחד העומד בפני עצמו:

בן חורין

ובעל זכויות אנוש שאינן ניתנות להפקעה (הזכויות הטבעיות)

 • כל בני האדם שווים בזכותם לכבוד וחירות
 • מהשקפת העולם הדמוקרטית כערך, נגזרים הכללים והנהלים הדמוקרטיים.

 

 

הגישה הליבראלית במדינה דמוקרטית

 • מעמידה במרכז את הפרט ואת חירותו
 • הדגש על ערך החירות מתבטא בכל התחומים, כולל התחום הכלכלי
 • על המדינה להתערב כמה שפחות בתחום הכלכלי-חברתי,
 • ולדאוג בעיקר לשוויון פוליטי ולשוויון פורמאלי.
 • אי ההתערבות תתבטא בהפרטת שירותים שניתנו בעבר ע"י המדינה, קיצוץ בתקציבים וכו'.

 

 

הגישה הסוציאל-דמוקרטית במדינה דמוקרטית

 • מעמידה במרכז את אחריות החברה לפרטים החיים בה
 • המדינה מעוניינת לצמצם פערים בחברה, ולספק לפרטים בחברה תנאים הדרושים למימוש עצמי, אשר יאפשרו יצירת שוויון הזדמנויות אמיתי (שוויון מהותי)
 • למען כך המדינה מפגינה מעורבות גדולה יותר בכלכלה
 • באמצעות מיסוד, סבסוד, הגדלת קצבאות, העדפה מתקנת, הגדלת ההוצאה הציבורית וכו'.

 

 

מדינת רווחה

 • מדינה דמוקרטית מפותחת ומתועשת אשר מקיימת כלכלת שוק חופשי
 • מכירה בזכויות האזרחיות, הפוליטיות והחברתיות של התושבים
 • כתוצאה מזכויות אלו גם מכירה בזכותו של הפרט לקבל שירותי רווחה
 • כדי להבטיח רמת חיים ראויה וכדי לצמצמם פערים חברתיים המדינה דואגת לרווחת אזרחיה באמצעות מתן שירותים ברמה נאותה ובמחירים סבירים.

 

 

גלובליזציה

 • תהליך שבו נוצר שיתוף פעולה בין מדינות, בין לאומי
 • שיתוף הפעולה מאפשר מעבר חופשי של סחורות, שירותים, רעיונות, מידע ואנשים
 • על פני הגלובוס.

 

 

תקנות לשעת חירום

 • תקנות שמתקינה הרשות המבצעת
 • נותנת לה חופש פעולה רחב בעת חירום.

 

 

עקרון הדמוקרטיה המתגוננת

 • הגישה האירופאית לפיה זכות המדינה הדמוקרטית להגן על עצמה ולהגביל בחוק קבוצות אנטי-דמוקרטיות המאיימות על קיום הדמוקרטיה
 • למשל: הוצאה מחוץ לחוק של מפלגות אנטי-דמוקרטיות, הגבלת חופש ביטוי\תנועה\הפגנה
 • גישה זו עלולה להוביל לפגיעת השלטון בערכי הדמוקרטיה בשם ההגנה על הדמוקרטיה
 • קבוצות אנטי דמוקרטיות עשויות לרדת למחתרת ולהשתמש באמצעים אלימים אף יותר
 • בישראל העיקרון קיים
 • המדינה חוקקה מס' חוקים המגבילים קבוצות אנטי-דמוקרטיות:

איסור על מעשי המרדה והסתה (בחוק העונשין)

אפשרות פסילת רשימות\מועמדים לכנסת במקרה שהם קוראים לשלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

במקרה של הסתה לגזענות.

 

 

מעצר מנהלי

 • החזקת אדם במעצר על סמך חשדות בלבד
 • ללא הגשת כתב אישום וללא משפט
 • מדובר במעצר מניעתי
 • נועד להגן על המדינה ממעשים עתידיים של אותו אדם
 • פוגעת בזכויות האדם להליך משפטי הוגן ובחירות.

 

 

 

חוק

 • הוראה המחייבת את כולם
 • קובע את גבולות המותר והאסור
 • מקור החוק הוא העם (באמצעות נציגיו הנבחרים)
 • משקף את הנורמות המקובלות בחברה
 • נקבע, וניתן לשינוי ע"י הרשות המחוקקת, בהליך דמוקרטי

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן