חיבור מכתב

חיבור מכתב פרטי הכותב 3 Hanadiv St.                 כתובת Herzelia                        עיר (שורה רווח) January 11, 2016           תאריך (שורה רווח) פרטי הנמען Mr. Ran Cohen                  שם ושם משפחה Manager                             תפקיד Coca Cola Company         מקום עבודה 5 Ben Yehuda St.              כתובת Tel Aviv                               עיר (שורה רווח) Dear Mr. Cohen, (שורה רווח) Re: A Complaint Letter   פסקת פתיחה […]

חיבור מכתב Read More »