תהילים קלז

פרק זה הוא מזמור של הגולים בבבל שנכתב לאחר חורבן בית המקדש והגלות. יכול להיות שירמיהו הוא זה שכתב את המזמור. המזמור מתחלק לשלושה חלקים: •חלק ראשון – הבכי והעצב: פסוק 1: המזמור נפתח בתיאור של גלות בבל. העם יושב ליד הנהרות שלהם (דבר המסמל על עושר ושפע) ולמרות זאת...

איכה פרק ה

איכה היא מגילה בה היו שירי אבל על חורבן בית המקדש וחורבן ירושלים על ידי הבבלים בשנת 586 לפני הספירה. פרק ה במגילת איכה נכתב ככל הנראה על ידי קבוצת האנשים שלא הוגלו לבבל ונשארו בארץ. פסוקים 2-5: בפסוקים אלו מתואר החורבן וסבל שחל על תושבים אלו. הבבלים הגלו את רוב...

דברים פרק כ – חוקי מלחמה

יש שני סוגי מלחמה: מלחמת מצווה: •מלחמה לכיבוש הארץ או באויב שמנסה לכבוש אותך. •במלחמה הזאת כולם משתתפים •אסור לכרות ברית עם העמים האחרים. •במלחמה השאת לא משאירים אף אחד חי. מלחמת רשות: •מלחמות מחוץ לגבולות הארץ. •רבים מקבלים פטור ממנה. •מותר לכרות ברית שלום עימם....

דברים פרק טו פסוקים 1-11 – שמיטת חובות:

שנת שמיטה – אדם עובד את אדמתו שש שנים אבל בשנה השביעית אסור לו לעבוד אותה מכיוון שאלוהים ציווה שבשנה השביעית האדמה תנוח כדי שכולם יהנו ממנה. חובות כספיים בשנת שמיטה: אם הלוות כסף למישהו מתוך העם החוב בטל אבל אם הלוות כסף למישהו נוכרי החוב לא בטל. למה החוב של...

דברים פרק כד פסוקים 10-22 – חוקים סוציאליים

פסוקים 10-13: בפסוקים אלו כתובים האיסורים שחלים על המלווה שלוקח ערבון. פעם היה נהוג לקחת עירבון מן הלווה (נקרא עבוט) שהיה נשאר עד לסוף ההלוואה. על המלווה חלו כמה איסורים: אסור ללווה להכנס לבית הלווה לקחת את העירבון כי: סיבה ראשונה – כדי שהלווה לא יקח את הדבר הכי...

דברים פרק ו פסוקים 4-14 – קריאת שמע

הפרק מחולק לשני חלקים 4-9 ו10-14. קריאת שמע: קריאת שמע היא בעצם הצהרת האמונים של המאמינים באלוהים על אמונתם. התפילה נקראת ככה כי היא נפתחת במילה שמע. פס – 4: בפסוק קיים גם צו וגם קיימת הצהרה: הצו – "שמע ישראל" – בעצם פנייה לעם שיקשיבו...