מלכים ב פרק כ"ב – מהו הספר שנמצא בבית המקדש ודעות לגביו:

  מהו הספר שנמצא בבית המקדש דעות לגבי הספר שנמצא   מהו הספר שנמצא בבית המקדש: הספר שנמצא בבית המקדש הוא ספר דברים. בספר זה מספר דרישות מהעם: טיהור הארץ מעבודת אלילים (פסוקים 1-3): בפסוקים אלה העם נדרש להרוס את כל פסלי עבודות האלילים של הגויים, את עצי האשרה...

מלכים ב פרק י"ט פסוקים 35-37:

כיצד ניצלה ירושלים?: נאמר שבלילה מלאך אלוהים הכה את לילי אשור והמית 185,000 חיילים. סנחריב מלך אשור וצבאו נאלצו לחזור לארצם מיד (קיים רצף פעלים "ויסע וילך וישוב" מה שמדגיש את הלחץ של אשור לחזור). לאחר שובו, סנחריב מתפלל במקדש אלוהיו, במהלך התפילה שלו נרצח על...

מלכים ב פרק כ"א – תוצאות חטאי מנשה וכיצד מלך חוטא כל כך מולך 55 שנים:

    תוצאות חטאי מלך מנשה (פסוקים 11-16): האסון שיבוא על ממלכת יהודה מודגש על ידי 2 דימויים: דימוי הבנאי: "ונטיתי על ירושלים את קו שומרון ואת משקולת בית אחאב" – פסוק 13 אלוהים ימתח קו הכוונה יבדוק בקו שווה חוט או סרגל שהבנאי משתמש בו ככלי...

מלכים ב פרק כ"ג פסוקים 1-14,25-31,29-30 – הרפורמה של יאשיהו:

    הרפורמה של יאשיהו 622 לפני הספירה: יאשיהו פועל על פי חוקי הספר שנמצא: יאשיהו מכנס את כל העם בבית המקדש, הוא קורא בפניהם את הספר שנמצא ומחדש את הברית שנחרטה בסיני רק שהפעם במטרה לקיים את החוקים במלואם. יאשיהו מבצע רפורמה: בשלב הראשון מטהר את הארץ מעבודתו...

מלכים ב פרק כ"ב – מציאת ספר התורה:

    חזקיהו הוא מלך חיובי: מדינית – הרחיב את גבולות הארץ דתית – טיהר את הארץ מעבודתו אלילים   מנשה (בנו של חזקיהו) הוא מלך שלילי מאוד: דתית – החזיר את עבודת האלילים (הבמות), אין ריכוז פולחן מוסרית – הורג חפים מפשע   אמון (בנו...

מלכים ב פרק כ"א – מהם חטאי מנשה :

    מי אתה מנשה?: מנשה עלה לשלטון בגיל 12. הוא מלך 55 שנים וחטאיו היו מרובים: החטאים הדתיים של מנשה: מנשה ביטל את הרפורמה של אביו חזקיהו, בעוד אבא שלו ריכז את הפולחן והרבה את הבמות, מנשה החזיר את הבמות. מנשה בנה במות לעבודה זרה. מנשה עבד לכל צבא השמיים עבודה...