מלכים א פרק כ"א

  פסוקים 1 – 3: המספר נותן לנבות את התואר "היזרעאלי" כדי להדגיש שהוא תושב המקום ושהוא קיבל את הכרם מאבותיו, לעומת אחאב שמוצג בתור "מלך שומרון" כדי להדגיש את מוצאו של אחאב. המספר רוצה להדגיש זאת כדי להראות את שורשיות נבות לעומת חוסר שורשיותו של...

מלכים א י"ט

    בסוף פרק י"ח קיימת תחושה של סיום הבעיות אך בפועל זה לא מה שקורה. פסוקים 1 – 4: אחאב סיפר לאיזבל אשתו על כך שאליהו הרג את 450 נביאי הבעל לאחר מלחמת האש. יתכן שהוא עשה את זה בכוונה כדי שאיזבל אולי תהרוג את אליהו כדי שיפסיק להעביר ביקורת על התנהלותו....

מלכים א פרק י"ז

    דמות חדשה: אליהו הנביא לא נתונים פרטים על מוצאו או עליו, הוא מופיע משום מקום. אליהו נפגש עם אחאב בכוונה להזהירו מפני הבצורת הקשה שבאה. קושי בפסוק 1: מי גרם לבצורת? האם אליהו אחראי על כך או אלוהים? פתרונות: לפי רד"ק: אליהו מדבר בשם אלוהים, נשבע בו...

מלכים א פרק י"ח

    המפגש בין אליהו לאחאב (פס 1 -19): רקע (פס 1-6): אחרי שלוש שנות בצורת אליהו נשלח על ידי אלוהים להודיע לאחאב שהבצורת תיפסק. עובדיה – אחראי המשק של אחאב. המצב בממלכת ישראל: 1 – שרר רעב כבד. 2 – איזבל רודפת אחרי נביאי אלוהים. 3 – עובדיה מסתיר 100 נביאים ב2...

מלכים א פרק י פסוקים 1-13 ביקור מלכת שבא

    מה היא מטרת ביקור מלכת שבא? מטרה גלויה: מלכת שבא באה להכיר את שלמה מאחר ושמעה רבות על חוכמתו ורצתה לבדוק האם השמועות עליו אכן נכונות. מטרה סמויה: מטרה דיפלומטית. לבטל את הקו הימי שפודע בקו המסחר היבשתי. המתנות שמלכת שבא הביאה לשלמה (פסוקים 2+10): מלכת...