ישעיהו פרק א פסוקים  10-31:

  פסוקים 10-15 דחיית הקורבנות: ישעיהו אומר לעם שאם לא ישנו את דרכם פסוק 10 – סופם יהיה כמו סדום ועמורה (הרס מוחלט). פסוק 11 – אלוהים מדגיש שנמאס לו מהקרבת הקורבנות פסוק 12 – העם מגיע לבית המקדש ומקריב קורבנות סתם, בלי לחשוב על רצונו של אלוהים....

ישעיהו פרק א פסוקים 1-10:

  ישעיהו בדומה לעמוד מציג לנו זווית אחרת על האירועים ההיסטוריים: בעוד שספר מלכים מציג את חזקיהו באור חיובי, ישעיהו בודק את התקופה במדדים מוסריים ולא פולחניים. בעוד שספר מלכים מנסה לטשטש את החורבן וההרס שהיו ביהודה בעקבות מסע סנחריב, ישעיהו מרחיב בתיאור ההרס שגרם...