עקרונות הדמוקרטיה

עקרון הגבלת השלטון – סיכום

עקרון הגבלת השלטון במדינה המודרנית השלטון מרכז בידו כוח רב, וישנו חשש אמיתי כי הוא יעשה שימוש לרעה בכוח זה ויפגע בזכויות האדם ובמיעוט. מקורות הכוח של השלטון הם – משאבים כלכליים הממשלה שולטת על משאבים רבים במדינה (כמו קרקעות ואוצרות טבע), ומחליטה על תקציב ועל אופן חלוקתו, קובעת את מעורבותה בכלכלה ובכך מחזקת את …

עקרון הגבלת השלטון – סיכום לקריאה »

זכויות האדם והאזרח – סיכום

זכויות האדם והאזרח   ראשית רעיון "זכויות האדם" הוא בהומניזם המודרני, שהעמיד במרכז את הפרט ולא את האל. ישנם 2 סוגי זכויות –   "זכויות האדם" או "הזכויות הטבעיות" זכויות המוקנות לכל אדם מעצם היותו אדם, בכל מקום. השלטון לא העניק אותן ולכן לא יכול לקחת אותן – כי הן לא תלויות בו.   זכויות …

זכויות האדם והאזרח – סיכום לקריאה »