מנהל

דמוקרטיה – הגדרות בלבד – סיכום

    קבוצה אתנית – קבוצת אנשים בעלי יסודות משותפים שאינם פרי בחירה היסטוריה, שפה, דת (לא תמיד), מורשת, תרבות רוצים לשמר את היסודות המשותפים להם לא שואפים להגדרה עצמית     לאומיות – השקפת עולם מדינית טוענת שלכל לאום (עם) יש זהות משותפת, והוא זכאי למדינה משלו במסגרת המדינה הוא יקיים, ישמר ויקדם את …

דמוקרטיה – הגדרות בלבד – סיכום לקריאה »

גישות דמוקרטיות – ליברליות – סיכום

גישות דמוקרטיות – ליברליות   דמוקרטיה ליברלית – אינדיבידואלית דמוקרטיה ליברלית-אינדיבידואלית שמה את האדם במרכז כיצור אוטונומי להחליט מה טוב עבורו. על המדינה לאפשר לו לממש את עצמו בצורה הטובה ביותר. עיקרי השקפת העולם במרכזה עומד הפרט וזכויותיו תפקיד המדינה: לאפשר לכל אזרח לממש את רצונותיו וזכויותיו באופן המרבי, ללא התייחסות להשתייכותו האתנית-תרבותית. כל אזרח …

גישות דמוקרטיות – ליברליות – סיכום לקריאה »

גישות כלכליות – חברתיות במדינה דמוקרטית – סיכום

גישות כלכליות – חברתיות במדינה דמוקרטית   גישה ליבראלית גישה כלכלית-חברתית המגיעה מהשקפת עולם המעמידה במרכז את הפרט ואת חירותו, ובדרך זו מניחה דגש על ערך החירות. ערך החירות מתבטא בכל התחומים (כולל התחום הכלכלי), ולכן על המדינה להתערב כמה שפחות בתחום הכלכלי-חברתי, לאפשר יוזמה פרטית ותחרות חופשית, ולדאוג בעיקר לשוויון פוליטי ושוויון בפני החוק. …

גישות כלכליות – חברתיות במדינה דמוקרטית – סיכום לקריאה »

עקרון שלטון העם – סיכום

עקרון שלטון העם המדינה קמה ע"י העם מתוך הסכמה הדדית (רעיון האמנה החברתית) ולמענו, ולכן העם הוא השליט ומקור כל הסמכויות במדינה. העם כולל את כל אזרחי המדינה – הרוב והמיעוט. העם הוא השליט, אולם בשל אילוצים שונים המדינה מנוהלת בפועל ע"י נציגים של העם, הנבחרים בבחירות. לעם יש דרכים נוספות להשפיע על השלטון, כמו …

עקרון שלטון העם – סיכום לקריאה »

עקרון שלטון החוק – סיכום

עקרון שלטון החוק עקרון דמוקרטי, לפיו גם האזרחים וגם רשויות השלטון כפופים לחוק, אשר התקבל בדרך דמוקרטית ע"י רשות מחוקקת, שנבחרה בבחירות דמוקרטיות. עיקרון זה מבטא את רעיון האמנה החברתית וההסכמיות בין האזרחים על מסגרת מדינית משותפת ("כללי משחק") המחייבת את הכלל לפעול לפי הכללים. על החוק להיות שוויוני בתוכן ובאכיפה. תוכן החוק מבטא רעיונות …

עקרון שלטון החוק – סיכום לקריאה »