זכויות האדם

לכל אדם קיימות זכויותיו הטבעיות. הוא מקבל אותן רק בשל היותו בן אדם ללא קשר לדת גזע ומין. הזכויות לא מוענקות על ידי השלטון ואם זאת על השלטון לשמור על זכויות האזרחים במידה מקסימלית. קיימת בעיה לגביי זכויות האדם והיא שהן מתנגשות ברמה זאת או אחרת. הזכויות הן: הזכות לחיים...

הכרזת העצמאות 14.5.1948

ניתן לחלק את הכרזת העצמאות לשלושה חלקים עיקריים: חלק ראשון – חלק היסטורי בו מוצגים ההצדקות להקמת מדינה יהודית שמסודרות בסדר כרונולוגי מתקופת התנך. ההצדקות מחולקות לשלוש קטגוריות: הצדקות היסטוריות – הצדקות שנובעות מקשר בין המדינה לעם ישראל ולא מוחלטות ( הכוונה שניתן...

החלטה 181 – כ"ט בנובמבר 1974 על ידי האו"מ

החלטה 181 – תכנית החלוקה (כ"ט בנובמבר 1947) שיוסדה על ידי האומות המאוחדות החלטה 181 היא החלטה שהתקבלה על ידי האומות המאוחדות שבה הוחלט על הקמת שתי מדינות בשטח ישראל – מדינה יהודית ומדינה ערבית שבהם יהיה משטר דמוקרטי וכל אחת מהן תכתוב חוקה דמוקרטית. בהחלטה מדובר...

ישעיהו פרק מ פסוקים 1-11

ישעיהו היה נביא שניבא במחצית השניה של המאה השמינית לפני הספירה ובפרק מ בספר מדובר על שיבת ציון ועל מלך פרס ומכך נובעת בעיה: איך זה הגיוני שישעיהו ניבא גם במאה השמינית לפני הספירה וגם במאה השישית? פתרון: קיימות שתי תפיסות לפתרון: •פתרון לפי התפיסה המסורתית: ישעיהו ניבא...

חגי פרק א

פסוק 1: הנביא חגי משמיע את הנבואה שלו באחד באלול בשנת 520 לפני הספירה. פסוק 2-3: הנביא מצטט את העם שטוען שעדיין לא הגיעה העת לבנות את בית המקדש בגלל שהמצב הכלכלי נוראי כי הייתה בצורת ולא יכלו לבנות את בית המקדש בצורה מפוארת כמו בית המקדש הקודם. פסוק 4: הנביא משתמש...