בגרות קיץ תשעו 2016 – תרגיל 5

תרגיל בטריגו עם שתי זוויות אלפא ובטא.

מעורב גם משולש שווה שוקיים ותיכון שהוא גם חוצה זווית והוא גם אנך.

הבעת קטעים בעזרת משתנה באות קיי.

הוכחה בעזרת זהויות.

1 thought on “בגרות קיץ תשעו 2016 – תרגיל 5

להגיב על דניאל לבטל