בעיית הסתברות.

מערב טבלה דו מימדית.

בנים ובנות שסובלים או לא סובלים מרעש.

נתון שניתן באחוזים.

שילוב של נוסחת ברנולי כשידוע פרט.