בעיית סדרות.

נתונה סדרה המוגדרת על ידי כלל נסיגה.

הגדרת סדרה חדשה הבנויה מהסדרה הקודמת.

מציאת האיבר הראשון של הסדרה הראשית.