תרגיל מתוך בגרות קיץ תשסט 2009 מועד ב – תרגיל 4
צלעות נגדיות במלבן מקבילות
במשולש שווה שוקיים הגובה, התיכון והאנך מתלכדים