תרגיל מתוך בגרות חורף תשעח 2018 – תרגיל 1 חישוב נפחים מילוי מים בבריכה לפי הספק צינורות והספק לשעה