פונקציה רציונלית עם שורש במכנה.

מציאת תחום הגדרה לפונקציה המורכבת מהפונקציה הראשית.

סרטוט הפונקציה, מציאת נקודות קיצון, תחום ההגדרה שלה, אסימפטוטות אנכיות ואופקיות ונקודות חיתוך עם הצירים.